Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa tuCảm niệm của hành giả khóa tu Ni giới HPKS 26

No PictureSau khoảnh khắc thiêng liêng này, khóa tu thật sự kết thúc, hàng phàm phu hữu học như chúng con quả thật quá lưu luyến 7 ngày học tu cùng nhau vì rồi đây chúng con khó có thể tìm lại được không khí tu học nhiệm mầu của những ngày sống tu trong hòa hợp như thế này.Ngày thứ 7 - Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 26

No PictureBuổi sáng ngày sau cùng của khóa tu, Ban Tổ chức sắp xếp cho chư hành giả thiền tọa và thiền hành trong khuôn viên sân trước chánh điện. Quang cảnh trang nghiêm thanh tịnh khiến người viết mường tượng rừng thiền định năm xưa của hội chúng Ni tu tập dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Tổ Kiều Đàm Di ở Đại Lâm tinh xá (Tỳ-xá-ly).Ngày thứ 6 - Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 26

No PictureNgày đã cận, cần tu gấp rút, Giới giữ sao trong sạch như xưa, Định – Huệ không thiếu không thừa, Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.Ngày thứ 5 – Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 26

No PictureSáng hôm nay, trong tình Linh Sơn pháp lữ, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Gia Lai đến thăm viếng khóa tu. Hướng dẫn đoàn đi có Ni trưởng Hạnh Thiện, Chứng minh Phân ban Ni giới – Viện chủ Chùa An Thạnh, Ni trưởng Hạnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh – Viện chủ Chùa Bửu Sơn.Ngày thứ 4 - Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 26

No PictureTrong chương trình Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần này, mỗi ngày có 5 thời thiền tọa (từ 45 – 60 phút), 6 thời thiền hành, có khoảng 2 tiếng rưỡi ôn lại Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang, một thời tụng kinh sám hối 30 phút và khoảng 2 tiếng chia sẻ kinh nghiệm pháp hành và pháp học.PV. Minh Đăng Quang khai khóa niệm Phật đầu năm

No PictureSáng ngày 19/2/2017 (nhằm ngày 23 tháng Giêng, Đinh Dậu) Pháp viện Minh Đăng Quang đã khai khóa tu niệm Phật đầu năm cho quý Phật tử.Ngày thứ 3 - Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 26

No PictureNgày mới đến, không gian còn yên giấc, Những bước chân yên nhẹ ướp sương khuya, Cầu học pháp, rồi mến tặng sẻ chia, Cho muôn loại thấm nhuần nguồn đạo đức.Ngày thứ 2 - Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 26

No PictureMạch pháp Minh Quang đổ về đây, An Khê phước chúng hữu hạnh thay, Chúng con phát nguyện hành tinh tấn, Nẻo Giác lối về thôi bóng mây.Ngày sinh hoạt đầu tiên khóa tu lần 26 NGKS

No PictureNhằm khơi dậy hạnh y bát ba đời, ngoài việc khất thực truyền thống ngày đầu và ngày cuối, mỗi ngày chư Ni đều khất thực trong khuôn viên tịnh xá. Hình ảnh khoan thai khất thực trong chánh niệm của đoàn Khất sĩ Du Tăng đầu đội trời chân đạp đất, lấy tất cả chúng sanh làm bà con quyến thuộc, lấy sự thành tựu đạo quả và độ sinh làm sự nghiệp đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong tâm người cư sĩ.Khai mạc khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 26

No PictureSáng ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu (nhằm ngày 16/02/2017) tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Trung thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, đã long trọng diễn ra lễ Khai mạc khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 26 (từ ngày 20 đến 26 tháng Giêng năm Đinh Dậu) do Ni giới Hệ phái tổ chức.