CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa tuMột thoáng...

No Picture

Tôi anh bao cuộc dạo chơi

Khoá tu truyền thống lưu đời mai sau.

Tam vô lậu học cần trau

Vườn tâm quả giác đón chào bạn ơi.Ngày không nắng

No PictureHình ảnh Tăng lữ với giới hạnh trang nghiêm và hạnh sống thanh bần trong đường lối Tổ Thầy sẽ mãi là kim chỉ nam dẫn lối cho đàn hậu học chúng con để không làm mai một ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM...Chúc mừng khóa tu Giới Định Tuệ

No Picture

Chúc mừng Giáo Hội Liên Hoa,

Mừng nay Ni Giới kết toà sen thiêng.

Khoá thời khắc biểu tinh chuyên,

Tu Giới Định Tuệ thất thiền mở khai.Tính nhân văn từ khóa tu

No PictureKhóa tu - một Phật sự lớn, một sự kiện khá trọng đại đối với hành giả khát ngưỡng giáo pháp đã hoàn mãn. Hôm nay với tâm thành kính, chúng con xin ghi lại đôi dòng về ý nghĩa nhân văn thông qua một khóa tu.Bảy ngày thiền thất

No Picture

Tâm mãi lưu tâm kỉnh đạo vàng,

Cơm thiền sữa pháp đã cưu mang.

Giới điều gắn chặt không thay đổi,

Thân mặc huỳnh y giữ sắc vàng.Tóm tắt khóa tu của Ni giới khất sĩ lần 9

No PictureKhóa tu thiền đã diễn ra một cách êm thắm, thuận duyên, tốt đẹp. Tất cả thiền sinh đều cảm nhận sự thăng tiến tâm linh, Giới -  Định - Tuệ tăng trưởng, pháp học nắm rõ hơn để hỗ trợ cho pháp hành được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.Cảm niệm sau bảy ngày tu thiền Giới - Định - Tuệ

No PictureTrong 7 ngày tu tập thiền định, quý Ngài đã trao cho chúng con những lời vàng ngọc vô vùng quý báu, nhờ sự nhắc nhở của quý Ngài qua các bài giảng là món ăn tinh thần cao quý, hơn nữa còn trao cho chúng con một nền đạo đức vững chắc, một sự nghiệp trí tuệ quang minh trên thân thể chất đầy vô minh giả hợp vô thường này.Tri ân

No Picture

Hành giả tu tập thiền định mài miệt trong sự hành trì, không bỏ phí thời gian, không xa rời mục đích phương pháp tu tập mà nhận thức chính là “định vị lộ trình”. Những hành giả tu tập luôn kiên nhẫn theo định hướng, nhất định một ngày sẽ đạt đến mục tiêu.  Vè khóa tu

No Picture

Nhịp nhàng trái phải

Chánh niệm gặt hái

Tỉnh giác từng giây

Suốt cả bảy ngàyThơ lưu niệm

No Picture

THÀNH tâm đảnh lễ bậc thầy lành,

KÍNH trọng tôn thờ thật xứng danh.

TRI giác dẫn đường soi hậu thế,

ÂN người hướng đạo độ môn sanh.