Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lời vàngLời Tổ dạy 1

No PictureThân trong sạch ấy là xứ Phật. Miệng trong sạch ấy là Pháp Phật. Ý trong sạch ấy là con Phật. Tâm trong sạch tức là Đức Phật. (Chơn Lý TU VÀ NGHIỆP)Lời vàng 6

No PictureNhững ai hành trì pháp, Theo chánh pháp khéo dạy, Sẽ đến bờ bên kia, Vượt ma lực khó thoát. (Kinh Pháp Cú, 86)Lời vàng 5

No PictureNhư hồ nước sâu thẳm, Trong sáng, không khuấy đục, Cũng vậy, nghe chánh pháp, Người trí hưởng tịnh lạc. (Kinh Pháp Cú, 82)Lời vàng 10

No PictureÐêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.                                    (Kinh Pháp Cú, 60)