CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tùy bútThuốc sâu

No Picture

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang dạy: “Người giữ một giới là không giết hại loài người; người giữ năm giới là không giết cả thú to; tám giới không hại cả thú nhỏ; mười giới không giết cả cây to; hai trăm năm chục giới không hại cả cây nhỏ” .