CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức NiHạnh phẩm đức hiền

No Picture

NI                        lưu thanh thoát mây lành

TRƯỞNG           dưỡng kinh luật thiện sanh nhiều đời

THÍCH                Mâu-ni mỉm miệng cười

NỮ                     giới giải thoát mười mươi yên bình

TRÀNG             đàn nhị thập huyền linh

LIÊN                  hoa tươi nở hữu tình thắng duyênĐiếu văn tưởng niệm cố Ni trưởng Tràng Liên – Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

No Picture

Thuở Giác linh lìa nhà xuất thế!

Trẻ quyết nương theo Ánh đạo vàng

Tìm thuyền Bát-nhã, bóng Minh Quang

Lòng son tha thiết câu từ hiếu

Noi bước Phật đà độ thế gian.Tiểu sử Ni trưởng Tràng Liên - Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

No Picture

Ni trưởng Tràng Liên thế danh Huỳnh Thị Liễu, sinh năm 1929 tại Phú Lâm – Chợ Lớn (Tp. HCM). Thân sinh là cụ ông Huỳnh Văn Hưng, tự Hùng; thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Đành, tự Dành, buôn bán hàng ẩm thực tại Chợ Lớn.Lễ Truy niệm và phụng tống Kim quan Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Sáng ngày 31/12/2020 (nhằm ngày 18/11/Canh Tý), tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (số 498/1 đường Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp.HCM), Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ truy niệm và phụng tống Kim quan cố Ni trưởng Tràng Liên.

 Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III viếng tang Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Vào lúc 15g00, ngày 17/11/Canh Tý (30/12/2020), chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III - Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đã quang lâm Giác linh đường tại Tổ đình tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) viếng tang Cố Ni trưởng Tràng Liên tân viên tịch.

 

 Các phái đoàn chư Tôn đức Ni Giáo đoàn III và các tịnh xá trực thuộc Ni giới Khất sĩ đồng kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Chiều ngày 30/12/2020 (17/11/Canh Tý), nhận được tin Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) viên tịch, phái đoàn chư Tôn đức Ni Giáo đoàn III do Ni trưởng TN Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung (Gia Lai) làm trưởng đoàn hiệp cùng chư Ni TX. Ngọc Bích, TX. Ngọc Cát trực thuộc Ni giới Khất sĩ đã đến Tịnh xá Ngọc Phương thắp hương tưởng niệm, thành kính đảnh lễ cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.Chư Tôn đức Tăng Ni các khoa HVPGVN tại TPHCM viếng tang lễ Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Ngày 30/12/2020 (nhằm ngày 17/11 năm Canh Tý), khi hay tin cố NT. Tràng Liên –  Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, Tp.HCM) viên tịch, Chư Tôn đức Tăng Ni các khoa thuộc HVPGVN tại TPHCM viếng tang lễ Ni trưởng Tràng Liên  đã đến dâng hương kính viếng tang Ni trưởng. Chư Tôn đức Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái viếng tang Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Chiều ngày 30-12-2020, nhằm 17-11-Canh Tý, chư Tôn đức Ban Thường trực  Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đã quang lâm Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) viếng tang NT. Tràng Liên tân viên tịch.

 Chư Tôn đức Ni các miền Tịnh xá trực thuộc Ni giới Khất sĩ kính viếng tang Ni trưởng Tràng Liên ngày thứ 3

No Picture

Sáng ngày 30/12/2020 (17/11/Canh Tý), nhiều phái đoàn chư Tôn đức Ni trụ trì các miền tịnh xá đã đến Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (498/1, Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp, TP.HCM) kính viếng, thắp hương và có các thời kinh cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) cao đăng Phật quốc.Học viện PGVN tại TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam viếng tang Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Chiều ngày 30/12/2020 (nhằm 17/11/Canh Tý), chư Tôn đức Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã quang lâm Tổ đình tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) thắp hương cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Tràng Liên.