CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Công hạnh Đức PhậtPháp vương

No Picture

Bốn chín năm thuyết pháp

Phật giảng về tánh Không

Hăm hai năm ròng rã

Để mở cửa Niết-bàn.Những lợi ích thiết thực khi học qua lịch sử Đức Phật

No PictureHôm nay, chúng ta cùng ôn lại những trang sử về cuộc đời Ngài để tìm ra lợi ích thiết thực, làm hành trang trên bước đường tu học.Vương quốc tỉnh thức của đức Từ Phụ

No PictureCác vị sứ giả Như Lai đã vì lợi ích cho chư thiên và loài người nên đã mở mang vương quốc tỉnh thức bằng con đường rất cao đẹp, hàm chứa tinh thần nhân văn rất cao và không đánh mất bản chất của giáo pháp, lòng đại bi của bậc Chánh Biến Tri.  Bồ đề

No Picture

Gốc Chánh giác xây tàng đâm nhánh,

Thân Bồ-đề tùy cảnh hóa duyên.

Giới lành, hạnh quý ban truyền,

Chuyển nền khổ hải ra nền Lạc Bang.Thái tử Tu Đại Noa

No PictureThái tử Tu Đại Noa vốn bản tính nhân từ, ưa thích bố thí, thường nguyện cho tất cả nhân dân trong thiên hạ đến cả các loài chim bay thú chạy đều được an lạc hạnh phúc.Lược bàn câu: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”

No PictureThế nên Phật phá ngã tức là phá cái vọng chấp của ý căn (Mạt-na thức) chớ chẳng phải phá cái Chân Ngã tức thể tánh Chân Như. Nếu diệt luôn cái bản thể ấy thì lấy gì gọi là Bồ đề, Niết-bàn, A-đà-na thức, Bạch tịnh thức v.v…Đức Phật - Vị vua không ngai vàng

No PictureCó một vị vua không có một chút uy quyền, quyền lực trong tay, nhưng lại đủ khả năng nhiếp hóa mọi người mọi loài, dù là Ma Vương hay Phạm Thiên.... đồng thời khiến cho ba cõi sáu đường trong tam thiên đại thiên thế giới đều kính phục, tôn xưng là thầy, vị vua ấy chính là đức Thế Tôn....Đức Phật vì hạnh phúc con người

No Picture Giáo pháp của Đức Phật là hào quang chiếu sáng khắp thế gian để ban rải nguồn hạnh phúc đến cho con người trên quả đất này, trong đó có chúng ta – những Tăng Ni và Phật tử VN, đã được ân hưởng niềm hạnh phúc lớn lao từ Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni.Đóa sen dâng Phật

No PictureTu là một quá trình chuyển nghiệp, giống như sự phát triển và vươn lên của những cánh sen từ thấp đến cao, từ lặn hụp trong bùn lầy, biển ái, sông mê, để vươn lên khỏi mặt nước, để hiến dâng cho đời những thành quả tốt đẹp (tự độ và độ tha).Ân Đức Phật

No PictureĐức Phật đã không quản nhọc nhằn vạch ra cho chúng ta con đường dẫn đến hạnh phúc tối thượng, Ngài còn tận tình phân tích mối nguy hiểm của dục lạc giống như lưỡi dao bén nếu ta dại khờ chơi thử thì sẽ đứt tay ngay. Vậy mà chúng ta nào đâu hay biết, cứ giải đãi lười biếng,...