CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TS. Minh Đăng QuangNguyện lực của đệ tử

No PictureCon nguyện theo Thầy vĩnh kiếp luôn Đến khi đạo quả được tròn vuông Bước đi giáo hóa cùng sanh chúng Ngồi lại mở bày Pháp lý tuônTìm mẹ

No PictureNgày mùng một tháng hai năm Ngọ Ngày Đức Thầy lãnh thọ tai ương Động lòng trời đất thảm thương Thiên hôn địa ám khác thường mọi khi.Cảm niệm ân đức Tôn sư

No PictureCon đốt nén tâm hương chiêm ngưỡng Để tỏ lòng tưởng niệm nguồn ân Từ ngày con đã bước chân Theo Thầy học đạo gắng cần tinh chuyên.Tiếp nối hạnh nguyện của tiền nhân

No PictureVới tinh thần lục hòa cộng trụ, người xuất gia phải luôn sống chan hòa, không tranh luận, hơn thua, không chỉ trong tứ vật dụng mà ngay trong lời nói, cử chỉ hành động phải biết gìn giữ oai nghi tế hạnh… được thấm nhuần những lời giáo huấn của đức Tổ sư Minh Đăng Quang để lại. Tăng Ni Hệ phái Phật giáo Khất sĩ luôn lấy đó để làm kim chỉ nam trong đời sống tu tập.Tưởng niệm Tôn Sư

No PictureGột tình phàm diệt bỏ ý riêng tư, gom chí cả bồi tô nền giáo Pháp; Thuận lý chánh rải ban niềm vui hạp, thạnh Đạo vàng đền đáp nghĩa Tôn Sư.Mặc khải thuyền trăng

No PictureTHÀNH       tâm thành ý tỏ phân KÍNH           thương Phật, Tổ bao lần vào ra TƯỞNG      tri công đức hằng sa NIỆM          ân kham nhẫn nhập tòa lưu lyMiền đất quê hương Tổ sư

No PictureTìm hiểu về địa danh xưa và nay cũng góp phần hiểu rõ về chốn Tổ. Vùng quê hương của Tổ được Tăng Ni Phật tử biết đến nhiều vào năm 2000, khi Hòa thượng Giác Giới xây dựng hoàn tất ngôi phủ thờ kế cận nơi lăng mộ song thân của Tổ.Lời tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng của T.Ư GHPGVN

No PictureSáu thập kỷ đã trôi qua, từ Tăng đoàn ước độ ngoài trăm, đến nay đã gần 5000 ngàn Tăng Ni xuất gia và hàng trăm ngàn cư sĩ bạch y, quyết chí một lòng, phụng mệnh Tổ sư, truyền trì Tổ đạo, làm cho Tăng đoàn hòa hợp, Hệ phái tăng huy, tứ chúng đồng tu, lục hòa cộng trụ, một cội hai tàng, sáu nhánh, bông trái xum xuê, hoa thơm quả kết.Tưởng niệm Tôn sư

No PictureNhân ngày tưởng niệm Tôn Sư Sáu mươi hai… mà bây chừ vẫn thơm Đức Ngài như ánh trăng tròn Mặc nhiên soi rõ lối mòn ngày quaChùm thơ tứ tuyệt về Phật giáo Khất sĩ

No PictureBảy mươi năm trước, Ngài khai đạo Mở lối, dẫn đường độ thế nhân Chứng ngộ Vô thường qua sóng biển Pháp môn rao giảng Bát Nhã thuyền.