CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TS. Minh Đăng QuangA Brief Survey of the Buddhist Mendicancy Tradition of Vietnam

No PictureResearchers might probably feel baffled at an abnormal and undesirable lack of information about the Sect of Buddhist Mendicancy Tradition (SBMTV) while they are working on Buddhism in Vietnam or Vietnam Buddhist Sangha which has been officially formed by unifying supposedly all the Buddhists in Vietnam in 1982 including SBMTV’s practitioners who are certainly among its most distinctive members. Why distinctive? Because SBMTV is officially and repeatedly considered as an exclusively-transmitting sect of Vietnam Buddhism and at other places in recent Buddhist literature as an inner-originating tradition of Vietnam Buddhism.Sống mãi muôn đời

No Picture

SƯ TỔ chân trần dặm chốn xa

MINH hiện y vàng theo lối cũ

ĐĂNG chuyền bát đất hiển thời qua

QUANG ngời chánh đạo nguồn Chơn LýNhớ về một mùa Xuân

No PictureVậy là, Người đã thị hiện giữa đời thường. Chỉ trong vòng mười năm, Người đã đặt nền tảng về giáo lý và tổ chức cho sự ra đời và phát triển của Hệ phái. Ánh đạo vàng Minh Đăng Quang tỏa sáng trên bầu trời miền Nam nước Việt, chỉ đường giải thoát cho những ai có duyên lành về với Đạo.Chuyện về Tổ sư độ Ni trưởng Nghiêm Liên

No PictureKhi còn sống, Ni trưởng Nghiêm Liên có kể câu chuyện Tổ độ cho xuất gia tu hành, với một nhân duyên thật  kỳ diệu.Đức Tổ sư Minh Đăng Quang: Từ sự giác ngộ tự thân đến xây dựng hội chúng giác ngộ

No PictureTổ sư chủ trương quay về với nguồn cội tâm linh, quyết tâm thực hiện truyền thống Giới - Định - Tuệ, phát huy tinh thần viễn ly trong hạnh xuất gia, tinh tấn trong tu tập và chu toàn đức giải thoát trên đường hoằng hóa độ sinh.Cần có một tiểu sử hoàn chỉnh về đức Tổ sư Minh Đăng Quang

No Picture

Minh thiên huệ nhật xuất Đông phương,

Đăng chí cao sơn triệu kiết tường,

Quang chiếu thế âm hàm vạn vật,

Hiện lai ẩn khứ chuyển luân vương.Tán thán

No Picture

Công danh nếu đắm, lụy tinh thần,

Quyết mở càn khôn, đoạt lý chân.

Đệ tử cam lìa, lìa cội Tử,

Mồ phần cũng biệt, biệt cây Phần.Cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang

No PictureVới sự truyền thừa mạng mạch Phật pháp qua bước chân Tổ sư, chúng ta thấy Tổ đi đến đâu, Phật pháp nở hoa đến đó; nơi đâu có bước chân Tổ đến, nơi đó có đạo tràng tịnh xá mọc lên... Ngài đã hoằng dương Chánh pháp âm thầm nhưng sâu lắng, đã đánh thức bao tâm hồn đang chìm đắm trong bể ái trầm luân.Tổ sư Minh Đăng Quang: Cuộc đời và đạo nghiệp

No PictureĐạo Phật Khất Sĩ Việt Nam được gắn liền với cuộc đời hành đạo, truyền giáo của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Ngài là một vị dám khẳng định lập trường tư tưởng của mình “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” và nhờ đạo chánh cho nên đường lối đó được duy trì đến ngày nay.Tổ sư Minh Đăng Quang với tâm nguyện \"Nối truyền Thích-ca Chánh pháp\"

No PictureCuộc đời tầm đạo của Đức Tổ sư là một hình ảnh rất sống động bởi không chỉ khoanh gọn ở vùng miền Tây Nam Bộ mà còn lan rộng đến miền Trung, miền Đông; không chỉ là một thanh niên đi tìm cho mình lý tưởng sống giữa cuộc đời mà còn là một vị Bồ-tát hiện thân nối tiếp con đường Chánh pháp của Đức Phật Thích-ca.