CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp hành Khất sĩHành giả Khất Sĩ an cư như thế nào?

No Picture TP. HCM có ba điểm an cư chính dành cho chư Tăng Ni cả nước thuộc Hệ phái, đó là: TX. Trung Tâm, điểm an cư dành cho chư Tăng, TX. Ngọc Phương và TX. Ngọc Phú là hai điểm an cư dành cho chư Ni, để kiết giới an cư trong ba tháng, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ.Tóm tắt khóa tu của Ni giới khất sĩ lần 9

No PictureKhóa tu thiền đã diễn ra một cách êm thắm, thuận duyên, tốt đẹp. Tất cả thiền sinh đều cảm nhận sự thăng tiến tâm linh, Giới -  Định - Tuệ tăng trưởng, pháp học nắm rõ hơn để hỗ trợ cho pháp hành được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.Cảm niệm sau bảy ngày tu thiền Giới - Định - Tuệ

No PictureTrong 7 ngày tu tập thiền định, quý Ngài đã trao cho chúng con những lời vàng ngọc vô vùng quý báu, nhờ sự nhắc nhở của quý Ngài qua các bài giảng là món ăn tinh thần cao quý, hơn nữa còn trao cho chúng con một nền đạo đức vững chắc, một sự nghiệp trí tuệ quang minh trên thân thể chất đầy vô minh giả hợp vô thường này.Tri ân

No PictureHành giả tu tập thiền định mài miệt trong sự hành trì, không bỏ phí thời gian, không xa rời mục đích phương pháp tu tập mà nhận thức chính là “định vị lộ trình”. Những hành giả tu tập luôn kiên nhẫn theo định hướng, nhất định một ngày sẽ đạt đến mục tiêu.  Vè khóa tu

No PictureNhịp nhàng trái phải Chánh niệm gặt hái Tỉnh giác từng giây Suốt cả bảy ngàyThơ lưu niệm

No PictureTHÀNH tâm đảnh lễ bậc thầy lành, KÍNH trọng tôn thờ thật xứng danh. TRI giác dẫn đường soi hậu thế, ÂN người hướng đạo độ môn sanh.Vè tu tập

No PictureBảy ngày thiết lậpChánh niệm vững vàngThu thúc lục cănGiới điều miên mậtTrở về đất Khánh

No PictureXin cảm tạ thâm ân Ni trưởng, Vì mầm xanh định hướng tương lai. Chúng con cố gắng dồi mài, Tinh cần tu tập ơn dày đền mong.Cảm tưởng của hành giả khóa tu truyền thống lần 9 của Ni giới Khất sĩ

No PictureVì tiền đồ Phật giáo, vì muốn xương minh giáo pháp Tổ Thầy mà quý Ngài không nệ tuổi già sức yếu, trú xứ xa xôi, lặn lội về đây để cùng ngồi với chúng con suốt ngày, cùng tu chung với chúng con suốt khóa (Đồng sự lợi hành), làm gương tinh tấn, sách tấn chúng con, nhất là NT trưởng ban tổ chức.Tình Linh Sơn

No PictureTình cốt nhục linh sơn pháp quyến, Đã bao đời nay khiến gặp nhau. Nhân duyên trong cõi đạo mầu, Bao la như biển dạt dào tình thâm.

Chuyên mục phụ