CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới đànTP.HCM: Lễ tạ pháp phân đàn truyền giới Phật giáo Khất sĩ thuộc Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567 - DL.2023 tại tịnh xá Trung Tâm

No Picture

Chiều ngày 10/10/ Quý Mão (nhằm ngày 22/11/2023) tại giảng đường Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ bế mạc phân đàn truyền giới của Hệ phái Khất sĩ thuộc Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567.TP.HCM: Trì bình khất thực tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

No Picture

Sáng nay, ngày 22/11/2023 (nhằm 10/10/Quý Mão), dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường cùng chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái Khất sĩ đã trang thực hiện nghi thức trì bình khất thực trong khuôn viên giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).TP.HCM: Truyền giới Phương trượng tại giới trường tịnh xá Trung Tâm

No Picture

Chiều ngày 20/11/2023 (9/10 năm Quý Mão), tại giới trường tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP.HCM), Phân đàn truyền giới dành cho chư Tăng Hệ phái Khất sĩ thuộc giới đàn Bửu Huệ, Hội đồng Thập sư đã đăng đàn truyền giới cho 23 giới tử từ Sadi lên Tỳ kheo.TP.HCM: Khảo hạch Giới tử tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

No Picture

Chiều ngày 20/11/2023 (nhằm ngày 08/10/ năm Quý Mão), tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (phường 5, quận Bình Thạnh), phân đàn Truyền giới Đại Giới đàn Bửu Huệ PL. 2567, các giới tử đã trang nghiêm Khảo hạch nội bộ theo truyền thống Hệ phái Khất sĩ.Đại giới đàn Bửu Huệ: Ban Kiến đàn thăm các giới trường biệt truyền hệ phái Khất sĩ

No Picture

Tiếp tục việc thăm các điểm truyền giới thuộc Đại giới đàn Bửu Huệ, sáng nay, 18-11, Ban Kiến đàn đã quang lâm thăm, sách tấn giới tử tại điểm truyền giới hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).Đại giới đàn Bửu Huệ: Giới tử hệ phái Khất sĩ nhập chúng tại tịnh xá Trung Tâm và Ngọc Phương

No Picture

Theo chương trình Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567, sáng nay, 17-11 (5-10-Quý Mão) tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) và tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp), Ban Điều hành, Ban Quản giới tử đã tiếp nhận giới tử hệ phái Khất sĩ đến làm thủ tục nhập chúng.Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới cho 33 giới tử Tỳ-kheo

No Picture

Tối 6-8, tại giới trường Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức- TP.HCM) đã chính thức đăng đàn truyền giới theo nghi thức biệt truyền của Hệ phái Khất sĩ đến 33 giới tử Tỳ-kheo.Giáo đoàn III truyền giới phương trượng cho Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na tại Tổ đình Nam Trung - năm 2022

No Picture

Ngày 29/5/2022 (nhằm 29/4/Nhâm Dần), chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III đã tổ chức kỳ khảo hạch và truyền giới phương trượng cho các giới tử từ tập sự lên lớp Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, đủ điều kiện thọ nhận giới pháp thông qua kỳ khảo hạch tại Tổ đình Nam Trung (TP. Nha Trang) nhân dịp lễ tưởng niệm Trưởng lão Giác Phải lần thứ 26.Báo cáo tổng kết Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

No Picture

Giới trường Tịnh xá Trung Tâm do Hòa thượng Giác Toàn làm Trưởng ban Tổ chức Phân đàn là một trong 5 Giới trường thuộc Đại Giới đàn Huệ Hưng, tổ chức từ ngày 26-28 tháng 8 năm Canh Tý (12-14/10/2020) đã thành công viên mãn. Thay mặt Ban Thư ký, chúng con xin kính trình tóm tắt và báo cáo kết quả đến chư Tôn đức:Báo cáo tổng kết Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương

No Picture

Giới trường Ngọc Phương theo quy định và lịch trình thời gian chung của Ban Tổ chức Đại giới đàn đề ra để tiến hành tổ chức giới đàn dưới sự hướng dẫn của Quý Ni trưởng trong Ban điều hành.