CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới đànBáo cáo Phân đàn truyền giới TX. Ngọc Phương 2018

No Picture

Đây là bản báo cáo tổng kết sơ lược công tác điều hành Giới trường cũng như các sinh hoạt của giới trường trong suốt thời gian tổ chức giới đàn, Ban thư ký chúng con xin phép được trình lên chư tôn đức chứng minh.Báo cáo Phân đàn truyền giới Hệ phái Khất sĩ 2018

No Picture

Đàn giới Tỳ-kheo và Sa-di năm nay như pháp tiến hành và được thành tựu viên mãn là nhờ sự trợ duyên cho phép của chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM và Ban Tổ chức đàn giới.Hệ phái Khất sĩ bế đàn và khất thực hoàn mãn

No Picture

Sáng 9-5, tại giảng đường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã diễn ra lễ bế mạc phân đàn truyền giới của Hệ phái Khất sĩ.Đại giới đàn Trí Tịnh: Giới trường Hệ phái Khất sĩ bế mạc

No Picture

Sáng nay, 9-5 (nhằm 24-3-Mậu Tuất), tại giới trường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ bế mạc giới đàn truyền giới của Hệ phái Khất sĩ.Giới trường tịnh xá Ngọc Phương tấn đàn truyền giới

No Picture

Sáng ngày 7.5.2018 (nhằm ngày 22.3.Mậu Tuất), chư ni trực thuộc Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ, chư ni trực thuộc các giáo đoàn Tăng của Hệ Phái Khất Sĩ, đã vân tập tại Giới Trường Tịnh xá Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM) để nhập Giới trường.Giới đàn Hệ phái Phật giáo Khất sĩ tấn đàn truyền giới

No Picture

Chiều 8-5, tại giới trường tịnh xá Trung Tâm đã chính thức đăng đàn truyền giới theo nghi thức biệt truyền của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đến 11 giới tử Tỳ-kheo, 12 giới tử Sa-di đã trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn Trí Tịnh cũng như kỳ sát hạch về giới luật của Hệ phái.Giới tử Tỳ-kheo-ni Hệ phái Khất sĩ cầu Chánh pháp đại Tăng

No Picture

Sáng nay, 9-5, Hội đồng giới sư Tỳ-kheo-ni do NT.Thích nữ Tân Liên, NT.Thích nữ Chiêu Liên, NT.Thích nữ Phục Liên, hướng dẫn giới tử Ni đến giới đàn tịnh xá Trung Tâm cầu Chánh pháp Yết-ma nơi đại Tăng.TP.HCM: Giới đàn Tịnh xá Trung Tâm khai đạo giới tử

No Picture

Tối 7-5, tại giới đàn Tịnh xá Trung Tâm, HT.Thích Giác Toàn, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái đã quang lâm sách tấn giới tử của Hệ phái thọ giới tại Đại giới Trí Tịnh PL.2561.Giới đàn Tỳ-kheo Phương trượng Khất sĩ 2017

No PictureNgày 30/8 (nhằm 9/7 năm Đinh Dậu), sau mùa Kiết hạ An cư, y Pháp như Luật tại Hạ trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), chư Tôn đức Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đã trang nghiêm tổ chức Giới đàn Phương trượng   Khất sĩ để truyền trao Giới Tỳ-kheo Tăng cho các Sa-di đủ điều kiện thọ nhận.Cảm niệm giới tử Ni

No Picture“Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn”. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nay con đầy đủ duyên lành được sống trong ngôi nhà Khất sĩ, học và hành chân lý cao siêu của đức Tổ sư và hơn thế nữa con lại được sống trong một giới đàn trang nghiêm, giới Sư, giới tử chí thành.