Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới đànChương trình và Ban điều hành Giới đàn Tại giới trường Tịnh xá Ngọc Phương

No PictureChương trình giới đàn PL.2557 - DL.2013 tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương từ ngày 2-9-2013 (27-7-Quý Tỵ) đến ngày hoàn mãn 15-9-2013 (11-8-Quý Tỵ)