CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới đànCảm niệm giới tử Ni

No Picture“Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn”. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nay con đầy đủ duyên lành được sống trong ngôi nhà Khất sĩ, học và hành chân lý cao siêu của đức Tổ sư và hơn thế nữa con lại được sống trong một giới đàn trang nghiêm, giới Sư, giới tử chí thành.  Cảm niệm ân đức

No PictureTừ giới trường, chúng con đã hiểu sâu sắc hơn về Phật pháp nhiệm mầu, để chuẩn bị cho mình hành trang vượt thoát rừng mê đắm tham chấp. Nơi đây đã đưa chúng con bước lên một nấc thang mới, thêm nhiều kinh nghiệm, tri thức, sự sáng suốt để đủ tư lương vượt qua đoạn đường trần đầy sỏi đá, chông gai và tiến bước vào lộ trình giải thoát.Cảm tưởng tân Tỳ-kheo giới đàn TXTT 2015

No PictureTrước oai nghiêm của giới đàn, giờ này toàn thể tân Tỳ-khưu và Sa-di chúng con đối trước chư Tôn Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng trong chúng hiệp hòa đầu thành đảnh lễ, kính dâng đôi dòng cảm niệm trước khi bế mạc Phân đàn Khất sĩ thuộc Đại Giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015.Cảm niệm của giới tử Tăng

No PictureKính bạch quý Ngài, xin cho con được hồi tưởng lại những ngày đầu tiên trên bước đường xuất gia tu học trong giáo pháp Khất sĩ, được sống trong tình yêu thương dạy bảo của thầy. Từ ấy trở đi chúng con dần trở thành những chồi non trong vườn hoa đạo pháp, dần lớn khôn hơn trong giới pháp Khất sĩ, tiếp nối hạnh nguyện của ba đời chư Phật và Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.Khất thực hóa duyên tại Phân đàn Khất Sĩ

No PictureTrên tinh thần truyền thống ấy, sáng nay tại Phân Đàn Khất Sĩ, Hòa thượng Giác Thanh cùng chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo hệ phái đã hướng dẫn chư vị giới tử tân thọ Giới pháp, sau khi đã đăng đàn thọ lãnh giới pháp của chư Phật để trở thành một vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni đảnh lễ Tam bảo và thực hành hạnh trì bình khất thực hóa duyên.Giới trường Hệ phái Khất sĩ bế mạc

No PictureSáng nay, 4-12, tại giới trườngTịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ bế mạc giới đàn truyền giới của Hệ phái Khất sĩ.Tỳ-kheo-ni Hệ phái Khất sĩ cầu thọ Chánh pháp yết-ma

No PictureSáng nay, 4-12 (23-10-Ất Mùi) chư Tôn đức giới sư tại giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) đã hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo-ni tới giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cầu thọ Chánh pháp yết-ma Đại Tăng.Lời đạo từ của Hòa thượng Phó ban Tổ chức Phân đàn Khất sĩ

No PictureNhân ngày bế mạc Giới đàn - Phân đàn Khất sĩ tại Tịnh xá Trung Tâm, Hòa thượng Giác Giới đã đại diện cho chư Tôn đức Giới sư có lời phát biểu khích lệ và tán thán tinh thần cầu học giáo pháp của chư vị tân thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa ma-na, Sa-di, Sa-di-ni.Tấn đàn truyền giới tại giới trường TX.Trung Tâm

No PictureTối qua, 3-12, tại giới trường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã diễn ra lễ tấn đàn truyền giới cho các giới tử.Tấn đàn truyền giới tại tịnh xá Ngọc Phương

No PictureChiều nay, 3-12 tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã trang nghiêm tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni.