CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật giáo Việt NamMừng Đại hội thành công

No Picture

Thủ Đô kết tụ duyên lành,

Triển khai Đại Hội hình thành chánh tông.

Tăng Ni chung sức chung lòng,

Hiệp cùng cư sĩ hoà đồng phái môn.Nội quy Tiểu ban Phật tử hệ phái Phật giáo Khất Sĩ

No Picture Hệ phái Khất Sĩ là một trong 9 tổ chức thành viên thành lập GHPGVN vào năm 1981, có số lượng tín đồ đông đảo đang tu học và hộ trì Tam bảo tại các Đạo tràng trực thuộc Hệ phái. Do vậy, để việc hướng dẫn Phật tử tu hành đúng chánh pháp, nay y cứ Nội quy Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử trung ương, HPKS thành lập Tiểu ban Phật tử, lấy danh hiệu là TIỂU BAN PHẬT TỬ HPKS.Nghị quyết Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VII

No PictureHiến chương này gồm có 11 Chương và 48 Điều được Hội nghị đại biểu thống nhất Việt Nam cả nước soạn, duyệt, nhất trí thông qua và biểu quyết năm 1981, được tu chỉnh lần thứ nhất tại Đại hội toàn quốc kỳ II năm 1987, lần thứ hai tại Đại hội toàn quốc vào năm 1992 và lần thứ ba được tu chỉnh, thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ IV ngày 23/11/1997. Nghị định về tín ngưỡng, tôn giáo

No PictureNghị định này có tên gọi "Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo", số hiệu văn bản 92/2012/NĐ-CP, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 8-11-2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013.Rừng thiền rực ánh từ bi

No Picture

Dòng đời ba mốt năm trôi

Vô thường mấy độ qua rồi tháng năm

Một lòng kiên định bền tâm

Vô lượng công đức thậm thâm tuyệt vời!

Chuyên mục phụ