CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật họcVài câu hỏi Phật học

No Picture

Thật ra kết quả tu tập thiền định tùy theo sự gia công nỗ lực tu tập của mỗi vị mà đạt được kết quả khác nhau, nên khó có thể nói tu tập thiền định là đạt an lạc như thế này hay thế khác cho mọi trường hợp.Câu chuyện cổ tích về tiền thân của Bồ-Tát Quán Thế Âm

No PictureHình ảnh đó là hình ảnh của một vị đang tu tập, hướng đến giác ngộ tối thượng, chứ chưa có thể được xem là ngang bằng với đức Phật toàn giác được. Chúng ta nên kính ngưỡng vị đó là một vị Phật sẽ thành, vì công hạnh của một đức Phật toàn giác rất lớn...Hài hòa giữa những truyền thống khác nhau trong Phật giáo

No Picture Giáo pháp của Ðức Phật thật là mênh mông và sâu thẳm, chúng ta phải tu học từ từ. Chúng ta nên tu tập những giáo pháp nào phù hợp với căn tánh của chúng ta và những lời dạy nào mà chúng ta cảm thấy mình hạp duyên và có thể tu ngay bây giờ.Ða dạng là lợi lạc

No PictureNgày nay con người thường xuyên bị phân chia thành nhóm này khối kia chỉ vì những danh hiệu và những tên gọi. Thay vì chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa và nội dung đích thực thì chúng ta lại nắm giữ và chấp mắc vào danh hiệu và tên gọi. Con rùa mù

No PictureĐược sinh ra thân người là khó và quý biết bao, ngay kiếp này chúng ta phải cố gắng tu học tinh tấn ngày một cao hơn, đem hết nghị lực và tâm trí mà vượt qua bờ sinh tử....Một khi đã giác ngộ, giải thoát rồi, có còn bị nhiễm ô nữa hay không?

No PictureChúng ta cũng nên lưu ý, quả vị giác ngộ, giải thoát có nhiều bậc. Hàng phàm phu đang tu tập có những điều an lạc, giải thoát tương đối thì có rất nhiều bậc. Còn hàng Thánh trở lên thì có bốn quả vị: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán.Hạnh phúc trong đạo

No PictureHạnh phúc là khi ta đã giữ được tâm thanh tịnh, bình thản trước mọi biến cố của vô thường, ấy là lúc ta đã thấy được hạnh phúc ngay trong hiện tại này. Hạnh phúc chính là đây!   Một cách nhìn về Tịnh Ðộ Tông và Thiền Tông

No PictureThiền Tông nhận thức sâu sắc những giới hạn của ngôn ngữ và tin chắc rằng công phu tu tập có chiều hướng vượt qua phạm vi diễn đạt của ngôn ngữ. Vì vậy, Thiền Tông đặc biệt nhấn mạnh việc thực nghiệm và không đặt trọng tâm vào việc hiểu biết suông.Trưởng tử Như Lai

No PictureTrưởng tử Như Lai là phải thắng phục ma quân để mặt trời trí huệ chiếu sáng khắp thế gian. Hơn nữa, người hành giả phải thực chứng tâm bi trí, xoá tan mọi bóng đêm tối tăm để xứng đáng là chúng Trung tôn trong thời đại thế kỷ XXI này.Chùa chiền và giảng đường

No PictureNgôi chùa Phật giáo là nơi để người ta ghi nhớ lại những phẩm chất thánh thiện thanh cao và những năng lực tiềm tàng của con người mà bản thân chúng ta có thể vươn tới và đạt được. 

Chuyên mục phụ