CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật họcVô ngã

No PictureVô ngã còn đồng nghĩa với giải thoát. Nói cách khác, vô ngã là sự thực tu thực chứng của một hành giả, chứng nghiệm về sự chấp lầm thân này là của ta, tài sản này là của ta, vợ con này là của ta, và tất cả là sở hữu của ta.Quy y hai lần, pháp danh nào chính?

No Picture Câu hỏi: Vì sự nhầm lẫn của gia đình, tất cả anh em con đều quy y hai lần. Vậy thì pháp danh của amh em con phải là pháp danh của lần quy y đầu tiên hay là lần thứ hai? Kính mong Thầy giải đáp cho con.Tam Vô Lậu Học và Bát Chánh Đạo

No PictureTùy theo căn cơ, trình độ của chúng sanh mà trong suốt 45 năm hoằng dương chánh pháp Đức Phật đã chỉ dạy các pháp môn khác nhau cho từng chúng sanh, nhưng không ra ngoài ba pháp tu căn bản, đó là Tam Vô Lậu Học (Giới - Định - Tuệ).Tâm bình thế giới bình

No PictureHòa bình nghĩa là không chiến tranh, không chết chóc, không đau thương. Quan niệm hòa bình của Phật giáo là không có chiến tranh từ tâm thức đến ngoại cảnh, từ nhân cho đến qủa. Nói rõ hơn, chiến tranh có là do tâm hỗn loạn, tham lam, sân hận và si mê.

Chuyên mục phụ