CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nói lời tri ânHoa Đàm xuát hiện Việt Nam

No Picture

Trăng tròn thời trước công nguyên

 Sáu trăm hai bốn, nhân duyên muôn loài

Chim ca, suối chảy, không thôi

Tỳ Ni Đàm nở, đây rồi Thánh nhân.

Tất Đạt Đa đã giáng trần

Ma GTuệ chiếu hương thiền - Tưởng niệm Giác linh HT. Giác Tuệ

No Picture

Thành kính tưởng niệm Giác linh HT. Giác Tuệ tân viên tịch trước giờ tống biệt trà tỳ.Ngọn đuốc thiêng

No Picture

Thành      tâm đảnh lễ ân sâu

Kính          tôn Bồ tát tâm giao lưu đời

Tưởng      tri công đức tuyệt vời

Niệm         tưởng bất diệt bóng người thiên thuCao vời thiên sanh

No Picture

Thành    tâm báo hiếu báo ân

Kính        thầy kính tổ vạn phần xưa sau

Tưởng    tri công đức thẩm sâu

Niệm       tình đạo nghĩa tâm giao đời đời

Lần          thứ năm mươi cao vờiTưởng nhớ ân Thầy

No Picture

Ngọc Trung tịnh xá

Nơi phường Tây Sơn

An Khê Thị xã

Miền đất Gia Lai.Tưởng niệm ân đức Đức Thầy Giác An

No Picture

Tưởng rằng sẽ nhớ mãi không phai

Niệm hoài, hoài niệm hình bóng Ngài

Ân tình Người danh cho nhân loại

Đức độ muôn đời mãi khắc ghi.

Đức cao vòi vọi tợ Thái Sơn

Thầy dắt con ra khỏi lối mòn

 Ân Thầy

No Picture

Dòng thời gian thấm thoát trôi nhanh theo định luật tuần hoàn của vũ trụ. Mới ngày nào chúng con được quỳ trước chư Tôn đức giáo phẩm để làm lễ khai mạc khóa sống chung tu học lần thứ 16, thế mà giờ đây, sau những tiếng tích tắc thời gian trôi qua lặng lẽ, khóa “Sống chung tu học” sắp hoàn mãn. Với tấm lòng chí thành, chúng con xin thành kính bộc bạch đôi dòng cảm tưởng.Khoá tu dâng Thầy

No Picture

KHÓA tu đã được mở ra

SỐNG trong giới luật, vào nhà Như Lai

CHUNG cùng tu tập dồi mài

TU Giới, Định, Tuệ quý Ngài truyền trao

HỌC hành văn tuệ thanh cao

LẦN này tu học biết bao công dày

THỨ nhất đền đáp ơn Thầy

MƯỜI phương chư Phật nơi đây chứng lòngTri ân Thầy

No Picture

Tiết trời đầu xuân với những làn sương mai và khí trời se lạnh tại núi rừng An Khê, chúng con một lần nữa được tham gia khóa “Sống chung tu học” lần thứ 16 của Ni giới Giáo đoàn III, được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Khóa tu này có phần thiêng liêng và đặc biệt hơn những khóa tu khác vì hướng đến lễ Kỷ niệm 55 năm đức Thầy thu nhận Ni giới giáo đoàn III.Ánh Đạo Minh Quang

No Picture

Chúc       Phật pháp được trường miên

Mừng      Tăng già mãi nhiệm huyền long lanh

Giáo        kết Sa môn thiên sanh

Đoàn       Du tăng mãi du hành hoằng dương

Ba            hai, bốn, năm… mười phương