CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ-tátHạt ngọc lưu ly

No PictureGiữa hư không bóng đêm huyền ảo Mẹ hiện về Hạt ngọc lưu ly Mẹ hiện về ánh sáng từ bi Mang tình thương lung linh bàng bạc!Tưởng niệm ngày Khánh đản Quán Âm

No PictureĐại Bi hạnh nguyện sáng soi đời Tỏa rạng tâm hồn khắp mọi nơi Hoa đức tươi nhuần nguồn pháp diệu Quả duyên đẹp thắm gốc minh ngời.Mừng ngày khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm

No PictureHôm nay kỷ niệm thiêng liêng Đã thành đại lễ lưu truyền ngàn năm Các hàng Phật tử thành tâm Mừng ngày Khánh Đản Quán Âm Mẹ hiền.Tán tụng công hạnh Bồ-tát Quán Âm

No PictureQuán Âm Bồ-tát thần oai, Nhĩ căn viên chứng sáng soi biển trần. Nghe tiếng khổ, Mẹ hiện thân, Chúng sinh gọi Mẹ ban ân diệu kỳ.