CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật đảnPhật-đà

No Picture

Sa la nhập diệt sắc vàng

Thông điệp Phật dạy duyên sanh ta bà

Mau mau nỗ lực chuyên cần

Ba bảy trợ đạo thực hành an vuiHạ về sen lại nở

No PictureGiữa chốn bùn lầy hiện đóa sen
Hương lành ngược gió lộng tam thiên
Muôn loài mừng đón đầy hoan hỷ
Chuyển hóa trần tâm vơi não phiền.Trăng rằm tháng Tư

No PictureMỪNG Phật Tổ Thích Ca nhập thế NGÀY ánh trăng Đạo lễ soi đường ĐỨC lành ngát dịu thơm hương PHẬT tâm Bồ Tát ngàn phương thơm lànhĐò qua sông nghiệp

No PictureHôm nay lễ Đản sinh mừng Đức Phật Nén nhang thơm con kính cẩn thưa trình Ngưỡng mong Người thị hiện cứu hàm linh Với hạnh nguyện độ quần sanh tha thiết.Phật đản điển tích

No PictureSen hồng gót ngọc ban mai Ánh dương rọi sáng tương lai thế trần Đón mừng một bậc vĩ nhân Đản sanh thị hiện bước chân ngời ngời.Đài sen bảy bước xuống đời

No PictureĐài sen bảy bước ngời ngời Đản sanh độ dẫn cứu đời thoát nguy Dắt người khỏi chốn âm ty Thoát vòng tứ khổ ai bi kiếp người.Mừng Phật đản 2017

No PictureChân Như mở lối Bát Nhã xây thành. Đại địa nồng hương pháp nhũ Dương trần rạng sắc tinh anh.Kính mừng Phật đản PL.2561

No PictureNam-mô Phật Tổ Thích Ca Lộc Uyển pháp luân đỉnh tòa Lực sóng Kiều Trần Như thị hiện Sức thần hội chúng hưởng tài baAi người thượng nhân ?

No PictureMỘT NGƯỜI, này các tỷ khưu ! Ta bà xuất hiện vô ưu mọi loài An lạc thương tưởng trong ngoài Trời người lợi ích phúc này ở đâu? Kính mừng Phật đản PL.2561

No PictureTừ vô lượng kiếp huân tu Cung trời Đâu Suất vô ưu tịnh nhàn Thương chúng sinh hiện trần gian Tìm phương dẫn độ thoát đàng khổ mê