CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngNghi Thức Cúng Dường

No Picture

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, Của này vốn của thiện lương Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành.Nghi Thức Tụng Niệm

No Picture

TỤNG là đọc tụng, NIỆM là suy nghĩ, nhớ tưởng. TỤNG NIỆM là miệng đọc tụng, tâm nhớ nghĩ, tâm và miệng hợp nhất, chú định vào lời Kinh tiếng Pháp.  Huệ

No PictureTrí thần sáng chiếu thế gian, Trừ tiêu tiếng khổ, phá tan bóng mờ. Sông mê đã vượt khỏi bờ, Soi ra ngũ uẩn, một giờ thành không.Giới

No PictureNhịn nhường là giới đầu tiên, Kìa chư Phật vẫn thường khuyên ta hoài. Kẻ mong lìa bỏ trần ai, Mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu.Nhẫn

No PictureKhông phân nghĩa nặng, tình sâu, Không rành sự cảnh, đuôi đầu làm sao. Con tâm đã lánh đường nào, Mà con ma giận nhập vào đó thôi.Ý

No PictureÝ đừng vọng tưởng rối ren Thường năng quán xét nhơn duyên tao phùng Tưởng suy tham cứu tột cùng Tưởng gom tâm trí tập trung điển lành!Khẩu

No PictureMiệng ta là cánh hoa sen Một khi hé nở, một phen thơm lừng Tiếng ta là gió mùa Xuân Một cơn thổi nhẹ, muôn dân mát lòng!Thân

No PictureThân này chưa biết ra chi, Của kia lại có chắc gì mà ham. Bao nhiêu cho thỏa lòng tham, Càng thâu càng đắm, càng làm càng say.Pháp

No PictureThân thọ sanh từ nơi không tướng, Như giấc mơ do tượng hình ra. Người mơ tâm thức đâu mà, Trụ đâu tội phước, đều là thành không.Bài học Khất Sĩ

No PictureTín chủ cúng dường Phật Pháp Tăng Chứng minh công đức nhờ Tam bảo Chú tâm nguyện độ thiện duyên này Tín chủ đời đời thêm phước báu.