Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngKinh Vô Ngã Tướng

No PictureThuở Phật ở rừng Hươu Dạy năm vị Tỳ-khưu Rằng sắc thân vô ngã Chẳng phải của ta đâu.Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân

No PictureMột thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung, Chư Tăng câu hội rất đông Tính ra tới số hai muôn tám ngàn,Kinh Vu Lan Bồn

No PictureLưu truyền sự tích mấy ngàn năm Mỗi độ Thu sang, mỗi độ rằm Sắm lễ Vu Lan cam mỹ phẩm Dâng Tăng Tự Tứ chí thành tâmNghi Thức Cầu Siêu

No Picture Nam-mô Phật Tổ THÍCH CA Tây phương Giáo chủ DI ĐÀ chứng minh QUAN ÂM, THẾ CHÍ oai linh PHỔ HIỀN, ĐỊA TẠNG tận tình chứng triNghi thức Cầu an

No Picture Các con thành kính nguyện lên Cầu xin Tam Bảo ân trên chứng lòng Từ bi nhỏ xuống phước hồng Độ người tai nạn thoát vòng nghiệp vương.Nghi Thức Sám Hối

No Picture Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ Để thế gian làm chỗ dựa nương, Những ai hủy báng khinh thường Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh.Nghi Thức Thọ Trì

No Picture Phật là đấng tối cao giác ngộ Lập đạo tràng tế độ chúng sanh Luật nghiêm giới cấm ban hành Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.Kinh Cúng Cửu Huyền

No Picture Thành kính lạy Cửu Huyền Thất Tổ Ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành Con quy y Phật tu hành Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành chứng triNghi Thức Cúng Dường

No PictureKính lạy Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, Của này vốn của thiện lương Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành.Nghi Thức Tụng Niệm

No PictureTỤNG là đọc tụng, NIỆM là suy nghĩ, nhớ tưởng. TỤNG NIỆM là miệng đọc tụng, tâm nhớ nghĩ, tâm và miệng hợp nhất, chú định vào lời Kinh tiếng Pháp.