CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghiên cứuTư tưởng Đại thừa trong quyển Chơn lý "Đại thừa giáo" của đức Tổ sư

No PictureGia tài pháp bảo Ngài còn lưu lại cho nhân sanh là bộ Chơn lý với 69 đề tài, nội dung hàm chứa những pháp lý cao siêu, những tinh hoa của đạo Phật, đầy đủ tư tưởng Đại thừa, Tiểu thừa, vũ trụ, nhân sinh. Đây còn là một đóng góp vĩ đại cho đạo pháp và nhân loại, mà những ai hữu duyên thừa hưởng được gia tài pháp bảo, nếm được pháp vị không khỏi cảm khái thốt lời rằng:Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

No PictureHình thức tổ chức sinh hoạt của Tổ sư theo tinh thần Phật giáo Nguyên thủy, không có tổ chức hành chánh. Ngài luôn luôn khuyên chúng ta, “xuất gia cần phải gia nhập Tăng đoàn”.Khất sĩ

No PictureHai chữ Khất Sĩ thật ngắn gọn nhưng hàm chứa biết bao ý nghĩa thâm sâu, tinh túy cao thượng của ba đời chư Phật, mà Đức Tổ sư đã truyền thừa với hạnh nguyện của Phật Tăng xưaBát Khất Sĩ

No PictureBát khất sĩ rong chơi miền tạm bợ Độ không cùng nơi góc bể chơ vơ Giữa cô liêu bao tâm thức đợi chờ Bát khất sĩ gióng âm ba Chánh pháp.Hạnh Khất Sĩ

No PictureTóm lại, hạnh Khất sĩ là chỉ cho hạnh của mọi người xuất gia đi trên con đường của Phật, luôn luôn tâm niệm và thực hành lời Phật dạy, không phân chia tông phái hay tín đồ. Đây là hạnh của chư Phật ba đời, hạnh của lòng khoan dung, khiêm hạ, vô ngã vị tha…     Đọc Chơn Lý

No PictureChơn lý cao sâu toả ánh vàng, Tươi ngời lộng lẫy sắc hào quang. Tinh hoa Tổ để lời thâm mật, Giác ngộ tha nhân mở đạo tràng.Câu đố cổ xưa của người Hy Lạp

No PictureCó nhiều giai thoại về thần thông và trí tuệ của Tổ sư Minh Đăng Quang. Những ấn tượng trong lòng mỗi người đã từng tiếp xúc với Tổ sư thật không giống nhau. Tùy theo những ấn tượng ấy mà có nhiều giai thoại đã được dệt nên, để rồi thỉnh thoảng đem kể lại cho nhau nghe cũng là một cách tưởng nhớ có ý nghĩa…Cảm tưởng về đức Tổ sư qua bộ Chơn Lý

No PictureSư bà cũng nhắc lại những lời dạy của Hòa thượng Tịnh xá Trung Tâm là “nên cho con uống sữa mẹ”. Sữa mẹ đây là nói đến nguồn giáo pháp của Tổ sư để lại trong bộ Chơn Lý, đó là một gia tài pháp bảo có sẵn cần phải thọ học. Đường về cội nguồn

No PictureChúng ta đang sống trong một xã hội phát triển về mọi mặt, chư Tăng sư Khất Sĩ được sống và tham gia các hoạt động của Giáo hội và xã hội. Nhưng điều quan trọng là hành giả Khất Sĩ cần phải giữ gìn bản sắc riêng của Hệ phái, đời sống đơn giản thanh bần của người Khất Sĩ.Sự xin ăn cao thượng

No PictureTiếp theo, Tổ sư trình bày lẽ xin cao thượng của những bậc xuất gia khất sĩ là xin bằng tâm. Nếu như người Khất sĩ không xin bằng tâm, không định được tâm trong việc xin ăn để tu học thì hóa ra chỉ là một kẻ khất cái mà thôi...