CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghiên cứuNghĩa ân nuôi thọ cảm

No PictureThế nên ý nghĩa pháp tu “Nghĩa ân nuôi thọ cảm” đã hàm ý mang lại cái sống chung của ta và muôn loài. Thực hành được lối sống này chính là chúng ta hỗ trợ nhau cùng tiến hóa đi lên. Những ai đã hình thành cảm thọ già chắc thì phải biết giúp đỡ lại những nguời có cái biết còn non kém, như vậy mới hợp với lẽ đạo. Chơn lý "Tánh thủy" với con đường giáo dục Phật giáo

No PictureHình ảnh dòng nước có ảnh hưởng khá lớn trong quá trình thành tựu đạo quả của Tổ sư. Đầu tiên tại đầu gành bãi biển Mũi Nai, nhìn cảnh biển trời bao la, sóng biển vào ra, bọt nước tụ tán, Tổ sư đã ngộ lý vô thường, đầy vơi, còn mất, có không của cuộc đời. Sau đó, trong bộ Chơn lý, Tổ sư đã dành trọn một quyển Chơn lý “Tánh thủy” để nói về đặc tính của nước, cụ thể hóa hoạt tính của nước qua những ví dụ thực tế và liên hệ đến phẩm chất tu tập của một vị xuất gia.Pháp phục truyền thống Hệ phái Khất sĩ

No PictureTrang phục của một dân tộc, quốc gia hay tôn giáo là tiếng nói không lời của một nền văn minh, văn hóa của dân tộc, quốc gia và tôn giáo đó... Do vậy, việc nghiên cứu về pháp phục và gìn giữ bản sắc của một nền văn hóa trang phục là điều hết sức cần thiết trong bối cảnh Phật giáo VN nói chung và Phật giáo Khất sĩ nói riêng.Di sản văn hóa phi vật thể trong Phật giáo Khất sĩ

No PictureNguồn di sản phi vật thể của Phật giáo nói chung, Hệ phái Khất sĩ nói riêng được thể hiện ở rất nhiều phương diện, tạo nên một sức sống và có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và cộng đồng phật tử. Với Đạo Phật Khất Sĩ, sự phong phú và đa dạng của văn hóa phi vật thể có thể tìm thấy ở chủ trương “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”...Đặc trưng ngôn ngữ Hệ phái Khất sĩ

No PictureĐức Tổ sư Minh Đăng Quang tuy đã vắng bóng hơn 60 năm nhưng giáo lý của Ngài do chính kim khẩu Ngài tuyên thuyết được ghi lại trong bộ Chơn Lý, bao gồm nội dung cả ba tạng kinh, luật, luận; đây cũng chính là kho tàng pháp bảo vô giá của Ngài để lại cho hàng môn đồ tứ chúng đệ tử.Nét thuần Việt ở một hệ phái Phật giáo Việt Nam

No PictureTổ sư Minh Đăng Quang, người khai sáng ra Hệ phái đã nhìn thấy người dân Việt thuần phác bấy giờ không thể có đủ điều kiện đến trường lớp để học tập cái chữ, mà có cái chữ, chắc gì đã học hỏi nghiên cứu được kinh Phật vốn là một nền tảng triết lý thâm diệu sâu sắc.Những điểm nổi bật của Hệ phái Khất sĩ

No PictureMột điểm sáng của Tổ sư Minh Đăng Quang là chiếc y cách thể, tuy mang màu giống Bắc tông nhưng đắp y theo kiểu Nam tông, do vậy làm cho không gần mà cũng không xa với dân chúng để họ nhìn ra và cảm thông đây là vị tu hành theo Phật giáo xưa nay. Khất thực theo lối Nam tông nhưng nhận thực phẩm không phải tùy thí tùy thực, mà nhận toàn thực phẩm chay tịnh. Đây là nét rất riêng của Hệ phái Khất sĩ.Ý nghĩa bài thuyết pháp đầu tiên "Thuyền Bát-nhã" của đức Tổ sư Minh Đăng Quang

No PictureNhân dịp Đại lễ Tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng 60 năm (1954 – 2014), chúng tôi thành kính giải thích ý nghĩa bài thuyết pháp đầu tiên “Thuyền Bát-nhã” của Ngài nhằm cúng dường Đại lễ và góp phần tham luận trong buổi Hội thảo khoa học này. Chúng sinh bể khổ sông mê, / Chèo thuyền Bát-nhã mang về an vui.Biểu tượng hoa sen và ngọn đèn trong giáo pháp Khất sĩ

No PictureBiểu tượng hoa sen và ngọn đuốc nói lên hạnh nguyện độ sanh của đạo Phật Khất sĩ. Hoa sen xin nhận dưỡng chất từ đất bùn và nước, ngọn đuốc xin nhận ánh sáng từ mặt trời. Tất cả những điều xin nhận đó cũng có nghĩa là sự học hỏi. Cuối cùng, sen từ đất bùn vươn lên khỏi mặt nước và trổ hoa tỏa hương khoe sắc cho đời mà không bị bùn làm ô nhiễm. Ngọn đuốc đem ánh sáng soi rọi vào nơi tăm tối.Đạo Phật Khất Sĩ: Độ sanh bằng con đường giáo dục

No PictureTổ sư Minh Đăng Quang đã rất coi trọng Pháp bảo: “Pháp bảo là thầy của Phật, là thầy của Tăng và chúng sanh. Vậy nên chúng ta mau mở trí ra mà chứa đựng Pháp bảo. Vì trong đời Pháp bảo là quý hơn hết” . Vì lẽ đó, đức Tổ sư chọn con đường độ sanh qua các phương tiện giáo dục,...