CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật giáo & các ngànhChánh kiến - nền tảng đạo đức học Phật giáo

No PictureChánh kiến là yếu tố rất cơ bản, hay đúng hơn là một yếu tố không thể thiếu trong đời sống đối với những ai biết hướng tâm về con đường đạo đức. Chính vì vậy, Chánh kiến sẽ giúp cho con người chuyển hóa tâm bất thiện...Những thành tựu và tồn đọng sau 38 năm hòa bình, độc lập

No PictureKhi đất nước vượt qua thời kỳ bao cấp, tiến lên xây dựng “kinh tế thị trường” trong thời đại xã hội chủ nghĩa thì chúng ta lại phải đối diện với những thử thách mới vô cùng phức tạp từ bên trong nội tại nơi mỗi chúng ta. Đó chính là sự chi phối, lôi cuốn của “ác ma vật chất”.Phật giáo và tương lai

No PictureKhoa học ngày nay đang xác nhận theo cách riêng của mình về triết học sâu sắc đã được Đức Phật dạy trên 2.500 năm trước. Sự giải thích của khoa học có thể đi vào ngõ cụt, trong khi chân giáo pháp của Phật giáo thì vẫn có thể giải quyết được.Trẻ hóa Phật giáo Việt Nam

No Picture Là những Tăng Ni trẻ, là trụ cột của Chánh pháp trong nay mai, là người đại diện cho Phật, làm việc Phật (tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự) trong hiện tại thì không thể đứng nhìn đạo Phật có thể rơi vào tình trạng quên lãng được. Hãy là một hành giả dõng mãnh dấn thân vì đạo pháp và dân tộc.Phương thức nhận thức trong Nhận Thức Luận Phật giáo

No PictureNếu như nghiên cứu toàn hệ thống Phật học, phải cần lý giải sáng tỏ đối với lý luận nhận thức Phật học, tức là đối với những vấn đề về vũ trụ, nhân sinh, bản thể của Phật học theo đó cũng được nhận thức rõ.Tư tưởng Phật giáo về xây dựng hòa bình

No PictureChính nền tảng giáo dục Phật giáo đã đưa ra những phương pháp, tư tưởng đạo đức để đi vào đời sống, nhằm giải quyết những tình trạng bế tắc của con người và xã hội.Sự cần thiết của đạo đức trong đời sống

No Picture

Đọc các thông tin trên báo chí, đặc biệt là các trang tin điện tử hàng ngày, có thể thấy đầy dẫy những chuyện không tốt đẹp trong đời sống xã hội được phản ánh.Vài ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

No Picture

Đời sống xã hội luôn vận động không ngừng nghỉ. Tùy duyên để có những điều chỉnh chiến lược phù hợp với yêu cầu của một giai đoạn lịch sử mới, khế hợp với tinh thần thời đại, đó là việc làm tất yếu của sự phát triển.Phẩm chất đạo đức của nhà lãnh đạo Phật giáo

No PicturePhật giáo được xem như một tổ chức, một thành viên trong hàng ngàn tổ chức và thành viên của một xã hội. Bởi vậy, Phật giáo ít nhiều phải có trách nhiệm trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước ngày nay.Phụ nữ trong xã hội Nho giáo và Phật giáo

No PictureTheo quan điểm Phật giáo, phụ nữ cũng có quyền sống và được tôn trọng như bao chúng sinh khác trong thế giới Ta-bà này, đều có thể vượt thoát sanh tử, đạt được an vui trong cuộc sống hiện tại, nếu biết nỗ lực tu tập theo giáo pháp Đức Phật đã truyền trao.

Chuyên mục phụ