CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật giáo & các ngànhVài ý nghĩ về Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa và Tôn giáo

No PictureNhà nước và tôn giáo đều lo cho người dân, giúp họ sống hiền thiện, ấm no, hạnh phúc. Có điều, trong khi nhà nước nỗ lực lo cho dân trong đời này thì tôn giáo cũng tuyên bố đóng góp vào việc lo cho con người hạnh phúc trong đời này và sau khi chết đi.Phẩm chất đạo đức của nhà lãnh đạo Phật giáo

No PicturePhật giáo được xem như một tổ chức, một thành viên trong hàng ngàn tổ chức và thành viên của một xã hội. Bởi vậy, Phật giáo ít nhiều phải có trách nhiệm trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước ngày nay.Hiệu quả của Thiền định đối với chức năng thần kinh

No PictureTheo một nghiên cứu mới đây, hiệu quả từ thiền định có ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thần kinh con người.Phật giáo trước sự suy thoái về Đạo đức và Tâm linh

No PictureGiáo Pháp của đức Phật được nói ra từ tuệ giác, qua thời gian, giá trị ứng dụng của Phật pháp càng được chứng minh là siêu vượt thời gian và không gian.Bản thể luận của Học thuyết Chủ nghĩa xã hội Phật giáo

No PictureBản thể luận của Học thuyết CNXH Phật giáo lý giải Không tính là nhằm nói về thể tính của con người và lúc này được sử dụng như một tính từ (śūnya); Khi sử dụng Không tính như một danh từ (śūnyatā), xem Không là vạn sự, vạn sự là Không,...Tinh thần bất bạo động trong Phật giáo

No PictureTrong quá khứ, hiện tại và có lẽ còn rất lâu trong tương lai, chắc chắn sẽ không có một người nào, thậm chí không có một bậc vĩ nhân nào có đời sống mang tinh thần bất bạo động trọn vẹn như đức Phật.Phật giáo Việt Nam với truyền thống hộ quốc an dân

No PictureSuốt chiều dài lịch sử dựng nước và mở nước, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, ngoài việc tu hành vì mục tiêu tối thượng là giải thoát và giác ngộ sinh tử, Phật giáo Việt Nam luôn làm tròn vai trò hộ quốc an dân, vì lợi ích của Tổ quốc, vì hạnh phúc và an lạc cho nhân dân.Đạo Phật trong thời kỳ đổi mới

No PictureHôm nay, trước thời đại văn minh, đứng trước cuộc sống thực dụng, mọi giá trị tinh thần, mọi tiêu chuẩn đạo lý, nhân phẩm dường như đã quy thành vật chất, thì ánh sáng trí tuệ ấy lại càng cần thiết hơn cho xã hội, cho dân tộc và cho toàn nhân loại. Để những người con Phật, để nhân loại cảm nhận và đặt niềm tin nơi đạo Phật.Những khoảnh khắc.....

No PictureNăm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm có nhiều sự kiện lớn của Giáo hội và năm có nhiều sự kiện đặc biệt, hy hữu đối với Hoà thượng Giác Toàn. Ban biên soạn tập san hoan hỷ với những thành tựu đáng quý đó, và đã có cuộc trao đổi với Hoà thượng.Khoa học và Phật giáo

No Picture Trước cùng một nhận định, nhà khoa học bằng lòng với việc coi nó như một tiến bộ trí tuệ mà không đặt vấn đề xem xét lại thế giới quan sâu sắc cũng như cách sống của mình.

Chuyên mục phụ