CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kệ khuyến tuThiền - giấc ngủ an lành

No Picture

Trăm năm một kiếp con người

Cái ăn, cái mặc một đời phù du

Ta-bà sanh tử khổ ưu

Tìm lại giấc ngủ công phu an bình.Lời thầy dạy

No Picture

Này đồ đệ lắng nghe Thầy chỉ dạy

Việc tu hành cố gắng hỡi này con

Con muốn tu cho đạo quả vuông tròn

Hãy vâng giữ, y lời Thầy dạy bảo.Pháp thiền định

No Picture

Pháp Thiền định tập trung tư tưởng

Bế ngũ quan quán chiếu vạn duyên

Thân tâm thanh tịnh định thiền

Tìm ra các pháp trước tiên là gì?Diệu lý Đông phương

No Picture

Diệu lý Đông phương quyển sách hay

Hàm tàng Phật pháp nhiệm mầu thay

Khuyên đời khuyến đạo mau hướng thượng

Nhắc nhở lo tu kíp trễ chầy…Người đạo hạnh

No Picture

Lời Phật dạy, đừng phân chia phe phái

Một gốc nguồn, từ Phật Tổ mà ra

Phận làm con, phải thương mến mẹ cha

Cùng nội ngoại, cũng là chung giòng máuPháp tu tối thượng

No Picture

Hít vào thầm tưởng

Phật Thở ra miệng mỉm cười

Thân tâm thường thanh tịnh

Suốt đời vẫn vui tươi.Ánh Nhiên Đăng

No Picture

ÁNH sáng từ bi bủa khắp trời

NHIÊN quang đèn huệ rọi cùng nơi

ĐĂNG minh soi thấu trong ba cõi

TỎ RẠNG lý chân chỗ tuyệt vời.  Giải dị đoan phá mê tín

No Picture

Vẹt màn hắc ám chúng sanh

Tầm ra chơn lý hiệp thành thiên nhiên.

Đạo mầu hoằng hóa ban truyền,

Phá mê phong tục dựng giềng đạo cao.Bữa ăn chiều

No Picture

Cháo một bát kèm theo vài quả chuối

Để dạ dày đừng nghĩ chuyện ăn ngon

Sống đơn sơ là thấy khỏe tâm hồn

Khỏi nặng bụng bởi người đời bận rộnĐèn Chơn Lý

No Picture

Đèn chơn lý trời Nam tỏ rạng,

Ánh triêu dương chiếu sáng phương đông.

Nhân sanh bừng tỉnh giấc nồng,

Mắt nhìn đẹp mắt, nguyền mong phỉ nguyền.