CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kệ khuyến tuPháp thiền định

No PicturePháp Thiền định tập trung tư tưởng Bế ngũ quan quán chiếu vạn duyên Thân tâm thanh tịnh định thiền Tìm ra các pháp trước tiên là gì?Diệu lý Đông phương

No PictureDiệu lý Đông phương quyển sách hay Hàm tàng Phật pháp nhiệm mầu thay Khuyên đời khuyến đạo mau hướng thượng Nhắc nhở lo tu kíp trễ chầy…Người đạo hạnh

No PictureLời Phật dạy, đừng phân chia phe phái Một gốc nguồn, từ Phật Tổ mà ra Phận làm con, phải thương mến mẹ cha Cùng nội ngoại, cũng là chung giòng máuPháp tu tối thượng

No PictureHít vào thầm tưởng Phật Thở ra miệng mỉm cười Thân tâm thường thanh tịnh Suốt đời vẫn vui tươi.Giải dị đoan phá mê tín

No PictureVẹt màn hắc ám chúng sanh Tầm ra chơn lý hiệp thành thiên nhiên. Đạo mầu hoằng hóa ban truyền, Phá mê phong tục dựng giềng đạo cao.Lời Thầy dạy

No PictureNay Thầy tỏ đôi điều cùng đồ đệ Mượn bút nghiên Thầy chép để cho đời Các con nên ghi nhớ với bao lời Thầy cặn kẽ tỏ bày trên trang giấy.Ánh Nhiên Đăng

No PictureÁNH sáng từ bi bủa khắp trời NHIÊN quang đèn huệ rọi cùng nơi ĐĂNG minh soi thấu trong ba cõi TỎ RẠNG lý chân chỗ tuyệt vời.  Đèn Chơn Lý

No PictureĐèn chơn lý trời Nam tỏ rạng, Ánh triêu dương chiếu sáng phương đông. Nhân sanh bừng tỉnh giấc nồng, Mắt nhìn đẹp mắt, nguyền mong phỉ nguyền.Giải thoát đạo

No PictureĐời mạt pháp trên hai ngàn năm rưỡi, Vắng bóng Tăng, tu tịnh hạnh thanh bần. Nay bỗng đâu, Chánh giáo hiện trong trần, Khêu đuốc huệ, tỏ đường đi lối bước.Giác - Đạo Đời

No PictureTâm dường ngọn đuốc giữa đêm thâu Vén bóng sương khuya rọi quả cầu Ốc cứng vô minh chìm biển rộng Sen mềm tri thức vượt bùn sâu