CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghiên cứuNhơn ái nuôi sắc thân

No PictureĐọc và suy ngẫm lời Tổ dạy: “Nhơn ái nuôi sắc thân” để từ đây chúng ta nhận ra quan điểm sống vô cùng tích cực, cao đẹp với tinh thần trách nhiệm cùng tình thương đồng loại. Và mục đích cuộc sống có ý nghĩa thì phải dựa trên nền tảng của lòng nhơn ái.Phân tích một số quan niệm của HPKS về sở hữu và đạo đức

No PictureSự ra đời của Hệ phái có thể chấn hưng được Phật giáo Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tan rã, hoặc về triết lý đạo đức, hình thức tu hành… Nhưng bài viết này chỉ giới hạn trong việc phân tích một số quan niệm của Hệ phái Khất sĩ về sở hữu và đạo đức.Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ Chơn lý

No PictureLuận về chư Phật, Tổ sư Minh Đăng Quang trong phần “Chư Phật” của bộ Chơn lý xác định: “Tất cả chúng sinh là chư Phật”, đó là cách xác quyết khác hẳn với tinh thần của Phật giáo Nguyên thủy. Cũng như quyển “Giác ngộ” trong bộ Chơn lý, Ngài nói:...Tư tưởng Phật học của Tổ sư trong bộ Chơn lý

No PictureTư tưởng Phật học được thể hiện trong bộ Chơn lý chẳng những bằng ngôn ngữ thuần Việt mà còn sử dụng nhiều hình ảnh rất sinh động, gần gũi với đời sống của người dân. Tác phẩm mang nhan đề: “Chơn lý” thật không có gì chính xác hơn, đó là lẽ thật hiển nhiên.Tổ sư Minh Đăng Quang với "con thuyền Bát-nhã" 2

No Picture

Nội dung Bát-nhã được Tổ sư giảng giải không đi ra ngoài nội dung Tứ diệu đế và bản chất của năm uẩn được trích từ kinh “Chuyển pháp luân” cùng kinh “Vô ngã tướng” của Phật giáo Nam truyền và kinh “Bát-nhã” của Phật giáo Bắc truyền.Pháp ý qua lời Tổ dạy

No PictureNgười xưa dùng đức độ người là chơn thiện, người này dùng tài mở đạo là phương tiện tuỳ nghi. Các Ngài là gốc rễ để đời sau bám trụ mà vươn dài những cành lá xanh tươi. Chúng ta cần phải bồi dưỡng cả tài lẫn đức mới trở thành người hiền nhân kế thừa Phật pháp.Sự tích hợp Nam tông và Bắc tông trong giáo lý của Phật giáo Khất sĩ qua bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

No Picture

Báo cáo này của chúng tôi sử dụng phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích văn bản và phương pháp so sánh, tìm hiểu đặc điểm tích hợp trong giáo lý qua bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang nhằm làm sáng tỏ bản sắc dân tộc và sắc thái văn hóa vùng của Phật giáo Khất sĩ như một hệ phái Phật giáo của Nam Bộ, Việt Nam.Ý nghĩa "sống chung" trong giáo lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

No PictureTừ “chung” của tiếng Việt có nghĩa là cùng nhau, là hòa hợp, chung góp, trao đổi, chia sẻ với nhau. Từ “chung” còn mang ý nghĩa bình đẳng, dân chủ… Trong đạo Phật, từ “chung” được thể hiện qua các giáo lý “nhất thiết tức nhất, nhất tức nhất thiết”, “bất nhị”, “vô phân biệt, “bình đẳng”, “hòa hợp”, “tứ nhiếp”, “từ bi”…Trí tuệ nuôi thức trí

No PictureNgười có trí huệ sẽ giúp người sống thanh cao hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn…và đi đến việc đoạn trừ tận gốc của sinh tử luân hồi. Con người có sự hiểu biết thiện, làm các công đức lành, sự nỗ lực đủ mạnh, thái độ nhận thức tốt, thì một ngày nhân duyên hội đủ sẽ cho ra kết quả chúng ta mong đợi.  Sức hấp dẫn của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam

No Picture

Đạo Phật Khất Sĩ là một sáng tạo độc đáo của Việt Nam, xuất phát từ Việt Nam, chỉ riêng ở Việt Nam mới có. Đây là một hệ phái Phật giáo biệt truyền do Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng, mở đạo vào giữa năm 1944 ở Nam Bộ với tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.