CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghiên cứuLễ phép nuôi tư tưởng

No PictureTheo từ điển giải thích, lễ phép là cách thể hiện lịch sự trong giao tiếp và kính trọng bề trên. Còn Tổ sư thì dạy “Lễ phép nuôi tư tưởng”, nghĩa là phép dưỡng nuôi tư tưởng con người, và cũng chính là sự khiêm cung trong hành vi ứng xử. Suy ngẫm về ý nghĩa này người viết xin có những cảm nhận nhân đọc lời dạy trên.Tín thiệt nuôi hành vi thiện

No PictureVới phương cách ấy đức Tổ sư có dạy: “Tín thiệt nuôi hành vi thiện”, nghĩa là lời nói chơn thật chính là cái sống của người thiện lành. Lời dạy cô đọng, xúc tích nhưng nội dung chứa đựng thật rộng lớn, thiết thực cho lối sống đạo của người con Phật. Dưới đây là cảm nhận về thông điệp khi chúng ta đọc lời dạy này. Giới luật đạo đức là nền tảng của người xuất gia

No PictureVề việc tu trì, giới luật vô cùng quan trọng. Giới luật là tự thể giải thoát bất diệt của pháp thân đức Phật, y theo thân này thì siêu độ hai thứ trở ngại: Trở ngại vì phiền não và trở ngại vì không thiện căn. Cho nên giữ giới viễn ly được lỗi lầm của ba nghiệp, thành tựu được ba nghiệp giải thoát.Nghĩa ân nuôi thọ cảm

No PictureThế nên ý nghĩa pháp tu “Nghĩa ân nuôi thọ cảm” đã hàm ý mang lại cái sống chung của ta và muôn loài. Thực hành được lối sống này chính là chúng ta hỗ trợ nhau cùng tiến hóa đi lên. Những ai đã hình thành cảm thọ già chắc thì phải biết giúp đỡ lại những nguời có cái biết còn non kém, như vậy mới hợp với lẽ đạo. Chơn lý "Tánh thủy" với con đường giáo dục Phật giáo

No PictureHình ảnh dòng nước có ảnh hưởng khá lớn trong quá trình thành tựu đạo quả của Tổ sư. Đầu tiên tại đầu gành bãi biển Mũi Nai, nhìn cảnh biển trời bao la, sóng biển vào ra, bọt nước tụ tán, Tổ sư đã ngộ lý vô thường, đầy vơi, còn mất, có không của cuộc đời. Sau đó, trong bộ Chơn lý, Tổ sư đã dành trọn một quyển Chơn lý “Tánh thủy” để nói về đặc tính của nước, cụ thể hóa hoạt tính của nước qua những ví dụ thực tế và liên hệ đến phẩm chất tu tập của một vị xuất gia.Pháp phục truyền thống Hệ phái Khất sĩ

No PictureTrang phục của một dân tộc, quốc gia hay tôn giáo là tiếng nói không lời của một nền văn minh, văn hóa của dân tộc, quốc gia và tôn giáo đó... Do vậy, việc nghiên cứu về pháp phục và gìn giữ bản sắc của một nền văn hóa trang phục là điều hết sức cần thiết trong bối cảnh Phật giáo VN nói chung và Phật giáo Khất sĩ nói riêng.Di sản văn hóa phi vật thể trong Phật giáo Khất sĩ

No PictureNguồn di sản phi vật thể của Phật giáo nói chung, Hệ phái Khất sĩ nói riêng được thể hiện ở rất nhiều phương diện, tạo nên một sức sống và có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và cộng đồng phật tử. Với Đạo Phật Khất Sĩ, sự phong phú và đa dạng của văn hóa phi vật thể có thể tìm thấy ở chủ trương “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”...Đặc trưng ngôn ngữ Hệ phái Khất sĩ

No PictureĐức Tổ sư Minh Đăng Quang tuy đã vắng bóng hơn 60 năm nhưng giáo lý của Ngài do chính kim khẩu Ngài tuyên thuyết được ghi lại trong bộ Chơn Lý, bao gồm nội dung cả ba tạng kinh, luật, luận; đây cũng chính là kho tàng pháp bảo vô giá của Ngài để lại cho hàng môn đồ tứ chúng đệ tử.Nét thuần Việt ở một Hệ phái Phật giáo Việt Nam

No PictureQua khảo sát, chúng ta có thể thấy được giai đoạn lịch sử ra đời của hệ phái này bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn của người dân Việt thuần phác ở mảnh đất phương Nam, mong muốn độc lập tự chủ về tư tưởng, không lệ thuộc vào văn tự...Nét thuần Việt ở một hệ phái Phật giáo Việt Nam

No PictureTổ sư Minh Đăng Quang, người khai sáng ra Hệ phái đã nhìn thấy người dân Việt thuần phác bấy giờ không thể có đủ điều kiện đến trường lớp để học tập cái chữ, mà có cái chữ, chắc gì đã học hỏi nghiên cứu được kinh Phật vốn là một nền tảng triết lý thâm diệu sâu sắc.