CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaDiệt Lòng Ham Muốn phổ thơ

No Picture

Tham danh mê muội lòng vòng,

Chẳng hề ra sức cầu mong đạo mầu.

Dù cho sở nguyện toại cầu,

Nghèo hèn đạo đức, khổ sầu về sau.Kệ Giới thi hóa

No Picture

Giới giềng mối, đạo thiền tỏ rạng,

Luật thừa hành, trí sáng tâm minh,

Giới nghiêm, định vững, tuệ sinh,

Quả mầu vô thượng, tiến trình không sai.Phật ngôn phổ thơ

No Picture

Dứt các điều ác Làm các điều lành

Giữ lòng trong sạch

Phật dạy đành rành.Chơn Lý "Bát Chánh Đạo" phổ thơ

No Picture

Tám đạo chơn chánh là nhơn,

Thành tựu tám quả, sạch trơn khổ phiền.

Bảy giác sáng tỏ thiêng liêng,

Cho người thoát khỏi nẻo phiền tử sanh   Phẩm chăn trâu

No Picture

Đấng Điều Ngự rộng vì chúng hội,

Chuyển pháp luân vang dội bốn phương,

Dạy cho Tăng chúng tỏ tường,

Có mười một pháp nên thường nghiệm suy.  Phật ngôn

No Picture

Dứt các điều ác

Làm các điều lành

Giữ lòng trong sạch

Phật dạy đành rành.  Kinh Sa Môn Quả

No Picture

Vua Xà Thế nhân đêm trăng sáng:

“Bạch Thế Tôn xin giảng tường minh.

Sao trăm nghề nghiệp độ sanh,

Nghề nào cũng có lợi mình lợi tha.Thi hóa Chơn Lý "Tánh Thủy"

No Picture

Khổng Phu Tử, đại trượng phu,

Chí người quân tử cửu châu là nhà.

Lập nên nghiệp lớn cao xa,

Như mây như nước hiệp hòa trôi bay.Bổn hoài tu sĩ

No Picture

Tuổi thanh xuân lên đường giải thoát,

Dầu nữ nam cũng phát bổn hoài,

Bổn hoài cao, rộng, vơi vơi,

Bổn hoài mãnh liệt, sục sôi, âm thầm.Cầu nguyện hòa bình

No Picture

Cầu sanh chúng năm châu,

Nơi đang lâm tai họa,

Thân tâm nặng khổ sầu,

Sớm thoát khỏi bệnh não.