CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaKinh Sa Môn Quả

No PictureVua Xà Thế nhân đêm trăng sáng: “Bạch Thế Tôn xin giảng tường minh. Sao trăm nghề nghiệp độ sanh, Nghề nào cũng có lợi mình lợi tha.Thi hóa Chơn Lý "Tánh Thủy"

No PictureKhổng Phu Tử, đại trượng phu, Chí người quân tử cửu châu là nhà. Lập nên nghiệp lớn cao xa, Như mây như nước hiệp hòa trôi bay.Bổn hoài tu sĩ

No PictureTuổi thanh xuân lên đường giải thoát, Dầu nữ nam cũng phát bổn hoài, Bổn hoài cao, rộng, vơi vơi, Bổn hoài mãnh liệt, sục sôi, âm thầm.Cầu nguyện hòa bình

No PictureCầu sanh chúng năm châu, Nơi đang lâm tai họa, Thân tâm nặng khổ sầu, Sớm thoát khỏi bệnh não.Sự nghịch lý trong thời đại chúng ta (The Paradox of Our Age)

No PictureNhà chúng ta càng rộng, Gia đình ta càng nhỏ; Ta càng nhiều tiện nghi, Thời gian càng ít lại...Kinh hạt muối - Tăng chi 274

No PictureSiêng tu tập phước lai láng biểnNếu lỡ lầm chút nghiệp cỏn conPhước tăng thì nghiệp sẽ mònKhông làm ảnh hưởng, không còn đời sau