CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaKinh Thế giới Cực lạc

No Picture

Thế giới Cực lạc phương Tây,

Mười vạn ức cõi Phật cách đây rõ rành.

Thế giới ấy hiện nay có Phật,

Đang thuyết pháp, hiệu A-di-đà.Kinh nghiệp báo tái sanh

No Picture

Tôi được nghe lời kể như vầy:

Lúc bấy giờ, Tôn giả Ca-diếp,

Cùng năm trăm mẫn tiệp Tỳ-kheo,

Từ Câu-tát-la đi về,...Kinh ví dụ khúc gỗ - phổ thơ

No Picture

Một hôm đức Phật dạy rằng,

Tỳ-kheo các vị đến gần ngó trông.

Đây này khúc gỗ trôi sông,

Vướng vào tám chỗ nên không xuôi dòng.Con đường tám nạn (Khúc gỗ trôi sông)

No Picture

Khúc gỗ trôi sông Hằng là bài pháp,

Đức Phật Ngài lấy đó dạy Tỳ kheo.

Khúc gỗ kia sẽ về biển một lèo,

Nếu không bị tám điều làm trở ngại.Tám bài kệ chuyển hóa tâm thức

No Picture

Nguyện mang hạnh phúc trọn lành

Đến cho tất cả chúng sanh muôn loài.

Quý hơn ngọc đẹp sáng soi,

Nguyện hằng thương mến mọi loài cộng sinh.Bài ca về cái chết - The death song

No PictureBài thơ ra đời vào triều đại vua Narathienkha, Bagan, Myanmar trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Tác giả là một vị cố vấn tài ba của nhà vua, vì một sự hiểu lầm đáng tiếc mà ông phải bị mang ra pháp trường xử trảm, ngay trong lúc kề cận cái chết ông đã ứng khẩu thành thơ “Bài ca về cái chết”.Chuyện về tiền thân Đức Phật

No Picture

Một đêm thu tiết trời se lạnh

Lắng lòng mình trong chiếc cốc tranh

Nơi Đạo tràng Ngọc Túc tịnh thanh

Xem chuyện Phật tiền thân, rưng ngấn lệ.  Kinh Pháp Cú - Phẩm Không Phóng Dật phổ thơ

No Picture

Mỗi người tự sửa lấy mình,

Vui trong nếp sống tu hành thảnh thơi.

PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT đây rồi,

Người nào trì, giữ, là đời thăng hoa.Kinh \"Nhất Dạ Hiền Giả\" thi hóa

No Picture

Một ngày tỉnh giấc mộng vàng

Hiện tại bừng ngộ vượt đàng bi thương

Không bị lôi cuốn nhiễu nhương

Bậc chân nhân… quán vô thường tịnh tâmLuật ngôn phổ thơ

No Picture

Nghe giới mà lòng héo hon,

Là do phạm hạnh khuyết mòn mà ra.

Ai người học đạo hiểu xa,

Giữ gìn giới hạnh xây tòa sen thiêng.