CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaKhông tự đại

No PictureGương xưa Phật đã chỉ bày Noi theo chánh pháp về xây bảo tòa Lòng khiêm cung đức thấy xa Tâm thường rỗng phá tan thành trì.Không dối trá

No PictureSống đời ai cũng ước ao Nhân cách cao thượng vui trau tâm hiền Người không xem giới là miền Thói đời dẫn lối não phiền nơi nơiTrở ngại bản ngã

No PictureThân người tập hợp duyên sinh Từ trong năm uẩn hình thành có ra Ngộ nhận bản ngã là ta Nhân sinh có cảnh chánh, tà, khổ, vuiKinh biết sống trong hiện tại

No PictureLúc bấy giờ, Phật ở Xá-vệ, Tinh xá Cấp Cô Độc, vườn Kỳ-đà, Trong chúng có một Tỳ-kheo, Thích sống cô độc chẳng theo mọi người.Kinh Quy luật cái chết

No PictureMột hôm nọ, vua Ba-tư-nặc, Đang chú tâm nghe Phật giảng kinh, Có người đến báo hung tin, Hoàng hậu Ma-li-ka lâm bịnh mạng chung.Kinh Thế giới Cực lạc

No PictureThế giới Cực lạc phương Tây, Mười vạn ức cõi Phật cách đây rõ rành. Thế giới ấy hiện nay có Phật, Đang thuyết pháp, hiệu A-di-đà.Kinh nghiệp báo tái sanh

No PictureTôi được nghe lời kể như vầy: Lúc bấy giờ, Tôn giả Ca-diếp, Cùng năm trăm mẫn tiệp Tỳ-kheo, Từ Câu-tát-la đi về,...Kinh ví dụ khúc gỗ - phổ thơ

No PictureMột hôm đức Phật dạy rằng, Tỳ-kheo các vị đến gần ngó trông. Đây này khúc gỗ trôi sông, Vướng vào tám chỗ nên không xuôi dòng.Con đường tám nạn (Khúc gỗ trôi sông)

No PictureKhúc gỗ trôi sông Hằng là bài pháp, Đức Phật Ngài lấy đó dạy Tỳ kheo. Khúc gỗ kia sẽ về biển một lèo, Nếu không bị tám điều làm trở ngại.Tám bài kệ chuyển hóa tâm thức

No PictureNguyện mang hạnh phúc trọn lành Đến cho tất cả chúng sanh muôn loài. Quý hơn ngọc đẹp sáng soi, Nguyện hằng thương mến mọi loài cộng sinh.