CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaKinh Tự mình soi sáng thân tâm (kinh Tư lượng)

No Picture

Tôn giả Mục Kiền Liên

Một thời an trú tại

Núi Sum-su-ma-ra

Rừng Bhe-sa-ka-la.Kệ khải hoàn

No Picture

Trải bao nhiêu kiếp luân hồi

Ta đi đi mãi tìm hoài không ra

Ai là người thợ cất nhà?

Dựng nên kiếp sống, tạo ra cuộc đời.Không tự đại

No Picture

Gương xưa Phật đã chỉ bày

Noi theo chánh pháp về xây bảo tòa

Lòng khiêm cung đức thấy xa

Tâm thường rỗng phá tan thành trì.Không dối trá

No Picture

Sống đời ai cũng ước ao

Nhân cách cao thượng vui trau tâm hiền

Người không xem giới là miền

Thói đời dẫn lối não phiền nơi nơiTrở ngại bản ngã

No Picture

Thân người tập hợp duyên sinh

Từ trong năm uẩn hình thành có ra

Ngộ nhận bản ngã là ta

Nhân sinh có cảnh chánh, tà, khổ, vuiKinh biết sống trong hiện tại

No Picture

Lúc bấy giờ, Phật ở Xá-vệ,

Tinh xá Cấp Cô Độc, vườn Kỳ-đà,

Trong chúng có một Tỳ-kheo,

Thích sống cô độc chẳng theo mọi người.Kinh Quy luật cái chết

No Picture

Một hôm nọ, vua Ba-tư-nặc,

Đang chú tâm nghe Phật giảng kinh,

Có người đến báo hung tin,

Hoàng hậu Ma-li-ka lâm bịnh mạng chung.Kinh Thế giới Cực lạc

No Picture

Thế giới Cực lạc phương Tây,

Mười vạn ức cõi Phật cách đây rõ rành.

Thế giới ấy hiện nay có Phật,

Đang thuyết pháp, hiệu A-di-đà.Kinh nghiệp báo tái sanh

No Picture

Tôi được nghe lời kể như vầy:

Lúc bấy giờ, Tôn giả Ca-diếp,

Cùng năm trăm mẫn tiệp Tỳ-kheo,

Từ Câu-tát-la đi về,...Kinh ví dụ khúc gỗ - phổ thơ

No Picture

Một hôm đức Phật dạy rằng,

Tỳ-kheo các vị đến gần ngó trông.

Đây này khúc gỗ trôi sông,

Vướng vào tám chỗ nên không xuôi dòng.