CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaKinh Chuyển pháp luân

No Picture

Phật từ mở cửa vô sanh,

Pháp Luân Kinh chuyển phá thành tham si.

Lời trong như suối lưu ly,

Mở đường chánh giác từ bi nhiệm mầu.Gặp lại người mẹ ly biệt

No Picture

Rằng xưa: Tông Diễn thiền sư

Hiệu Chân Dung sáng đạo từ nhân gian

Dòng Tào Động, huyện Cẩm Giàng

Đức tu hiếu thảo rỡ ràng thiền mônHại ghen tỵ

No Picture

Tình ân tình ái ở đời

Mấy ai giữ được là người không ghen

Gia đình sóng gió bao phen

Gây mưa trút giận, khổ bèn mới thôiKinh Tự mình soi sáng thân tâm (kinh Tư lượng)

No Picture

Tôn giả Mục Kiền Liên

Một thời an trú tại

Núi Sum-su-ma-ra

Rừng Bhe-sa-ka-la.Kệ khải hoàn

No Picture

Trải bao nhiêu kiếp luân hồi

Ta đi đi mãi tìm hoài không ra

Ai là người thợ cất nhà?

Dựng nên kiếp sống, tạo ra cuộc đời.Không tự đại

No Picture

Gương xưa Phật đã chỉ bày

Noi theo chánh pháp về xây bảo tòa

Lòng khiêm cung đức thấy xa

Tâm thường rỗng phá tan thành trì.Không dối trá

No Picture

Sống đời ai cũng ước ao

Nhân cách cao thượng vui trau tâm hiền

Người không xem giới là miền

Thói đời dẫn lối não phiền nơi nơiTrở ngại bản ngã

No Picture

Thân người tập hợp duyên sinh

Từ trong năm uẩn hình thành có ra

Ngộ nhận bản ngã là ta

Nhân sinh có cảnh chánh, tà, khổ, vuiKinh Di Giáo

No Picture

Rừng Sa La Song Thọ,

Phật sắp nhập Niết-bàn.

Đêm thanh vì đệ tử,

Pháp trọng yếu truyền banKinh biết sống trong hiện tại

No Picture

Lúc bấy giờ, Phật ở Xá-vệ,

Tinh xá Cấp Cô Độc, vườn Kỳ-đà,

Trong chúng có một Tỳ-kheo,

Thích sống cô độc chẳng theo mọi người.