CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

ThơCảm niệm chuyến trở về nguồn cội

No Picture

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè hành hương

Chúng con tìm đường

Trở về quê TổBầu trời Minh Đăng Quang

No Picture

Bảy đêm nhật nguyệt luân hồi

Mũi Nai linh hiển tỉnh rồi nguồn cơn.

Trễ tàu nhìn sóng lênh đênh

Trùng dương tảo mộng nghe hờn trời xanh.Đời Khất sĩ

No Picture

Ta vẫn biết, bước vào đời Khất sĩ…

Là dĩ nhiên chịu thử thách dập dồn.

Là trọn đời phụng sự chúng sanh luôn…

Là vĩnh kiếp không đồng xu dính túi.Hột giống

No Picture

Tâm chơn! Hột giống đã tròn viên

Chẳng sợ sâu ăn vướng não phiền

Dưới cội Bồ-đề mê vị đạo

Trên ngôi Chánh giác nếm mùi thiền .Di giáo

No Picture

Đêm thanh vắng vẻ cảnh huyền vi.

Dựa cội Tôn sư tối hậu di:

- “Mặc áo dùng chay không giải thoát

Choàng y độ mặn chẳng từ bi.Chiến thắng

No Picture

Tung chân đạp, cho đổ tường giả i đãi

Vung đôi tay, cho đứt sợi tơ tình

Thổi gió lên, cho thấy rõ trời xanh…

Vẹt mây xám, cho ánh hồng ló dạng.Hơi thở

No Picture

Lời Phật hỏi: “Kiếp người bao lâu vậy?”

Câu trả lời: “Hết thở ấy là xong”(1)

Giản đơn nhưng lại quá đỗi đau lòng

Trong ngắn ngủi hồn kia rời cõi thế.Vườn hoa Bát-nhã

No Picture

Kết nụ Chân Như gởi tặng đời

Dương trần dạo bước mệt nào ngơi

Công lao vĩ đại khơi nguồn sáng

Nghĩa cử bao la tỏa ánh ngờiHành trình diệu viễn

No Picture

Hành trình bất tận

Pháp giới vô thường

Để kiếp đong đầy áo não

Nên tình chở nặng sầu thương.Đò xưa

No Picture

Bao người qua lại dòng sông

Có bao giờ nhớ đò sang bên này

Con đò vẫn vậy xưa nay

Vững tay chèo lái bao ngày khách qua