CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

ThơSống để yêu thương

No Picture

Người và người sống để yêu thương

Cái chân lý sao ngọt ngào quá đỗi

Như ngọn lửa phá tan màu tăm tối

Tô cuộc đời ấm mãi một màu xanh.Tấm lòng một người mẹ

No Picture

Phóng tác từ chuyên mục “Chuyện khó tin nhưng có thật” trên báo An ninh Thế giới, số in cuối tháng 6 năm 2016.

Con ơi! Lòng mẹ u hoài

Con đi, mẹ ở… lưu đày trần gian

Ngày đêm khắc khoải mơ màng

Bóng con vương vấn như nàng tiên côNỗi đau trong cõi vô thường

No Picture

Con phủ phục trước Bồ-tát Địa Tạng, 

Thay mẹ con được đảnh lễ nguyện xin,

Cho mẹ con một bản tâm yên bình,

Một trí tuệ hiểu thân vô thường khổ.Những ngày tu tập

No Picture

Những ngày tu tập con hay đến

Đón bóng chư Tăng như Phật về

Con đứng rưng rưng niềm xúc động

Y vàng – bát đất đẹp hồn quê.Trời mưa

No Picture

Ví như mưa cả một ngày

Ngoài đường cũng vắng trong nhà cũng yên

Thân tâm nội ngoại đều yên

Tức thì cửa Đạo cũng liền mở ra.Đời Khất sĩ

No Picture

Đời Khất sĩ như chim bạt gió

Lượn trời xanh rày đó mai đây

Ví như hạt nội ngàn mây

Đâu đâu cũng nước non này dạo chơi.Đừng đánh mất mình

No Picture

Tâm người tự tại thong dong

Ra vào các cõi mà không thối lòng

Niềm tin giữ trọn ước mong

Tâm người tự chủ đức lòng nơi nơi.Đáp bức thơ đẫm lệ

No Picture

Đêm nay, gió lộng bên hàng trúc,

Trăng ẩn đầu non nước gợn sầu!

Tiếp được thơ Huynh vừa gởi đến…

Bồn chồn! Tôi đọc suốt canh thâu.Hai nẻo đường

No Picture

Nhớ buổi mờ sương ở cuối đồi,

Đôi ta tay nắm, hát chia đôi…

- Huynh đi xây mộng, tôi xây đạo…

Huynh, thế là thôi, thế, thế thôi.Đời giải thoát

No Picture

Đời giải thoát là sao? – Sao giải thoát?

Giải cái chi? Và thoát khỏi cái chi?

Giải thoát xong, được lợi ích điều gì?

Không giải thoát, có điều chi lại hại?