CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

ThơĐường giải thoát

No Picture

Cõi trần hoàn lố dạng huỳnh y,

Đường giải thoát hồi quy bỉ ngạn.

Cùng năm mãn tháng, trải gót hoá duyên,

Hằng bữa liên niên, trì bình khất phạn.Hạc gà đàm luận

No Picture

Một bữa nọ, trời vừa rựng sáng

Ánh nhật hồng chói rạng phương

Đông Anh gà vừa nhảy xuống lồng

Vươn mình đập cánh dáng trông oai hùngBến giác

No Picture

Cầu qua bờ giác còn đây,

Sông Liên nước đổ đêm ngày còn đâu ?

Nắng mưa bãi cát trắng màu,

Thương hoài chiếc bát xưa sau ngược dòng !Phương tiện pháp môn

No Picture

Chư Phật Bồ tát hoằng khai

Pháp môn phương tiện chỉ bày chúng sanh

Căn cơ trình độ khả năng

Tam thừa cửu phẩm vẫn hằng khuyến traoBên đời

No Picture

Ta ngồi xuống cho đời thôi bớt nhọc

Cho hoa cười, cho cỏ lá thêm xanh

Cho chim mỏi về rừng tìm chốn nghỉ

Giữa non triền suối hát khúc từ biThăm lại chiều nay

No Picture

Chiều nay con trở lại,

Thăm nơi người yên nghỉ,

Đồi cỏ gió thầm thì,

Lòng đất nâu mộng mị.Trăng vàng thuyền không

No Picture

SINH thời cát bụi trần ai

NHẬT nhật lai khứ huyễn đài nhân gian

SÁU Ba la mật thiền quang

TÁM chánh đạo hiển “Trăng vàng thuyền không”.Khánh mầu ngân diệu

No Picture

Tu           Phật, học Phật … hóa sinh

Viện        báu nung nấu đức lành ngàn năm

Khánh     mầu ngân diệu pháp âm

An           tâm, an tánh … thậm thâm đời đờiThiền

No Picture

Vạn thuở uy nghi một dáng ngồi

Kiên cường dạ thản mặc giờ trôi

Gương xưa Phật Tổ khơi nguồn định

Hạnh cũ Tôn Sư dụng pháp bồTự sửa mình

No Picture

Định lắng hồ trăng tỏ bụi mù

Rơi buồn dứt khỏi mọi phiền ưu

Tâm bình vén sửa từ nông cạn

Ý lặng bồi tô nghĩa héo rù