Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

ThơBến giác

No PictureCầu qua bờ giác còn đây, Sông Liên nước đổ đêm ngày còn đâu ? Nắng mưa bãi cát trắng màu, Thương hoài chiếc bát xưa sau ngược dòng !Phương tiện pháp môn

No PictureChư Phật Bồ tát hoằng khai Pháp môn phương tiện chỉ bày chúng sanh Căn cơ trình độ khả năng Tam thừa cửu phẩm vẫn hằng khuyến traoBên đời

No PictureTa ngồi xuống cho đời thôi bớt nhọc Cho hoa cười, cho cỏ lá thêm xanh Cho chim mỏi về rừng tìm chốn nghỉ Giữa non triền suối hát khúc từ biThăm lại chiều nay

No PictureChiều nay con trở lại, Thăm nơi người yên nghỉ, Đồi cỏ gió thầm thì, Lòng đất nâu mộng mị.Trăng vàng thuyền không

No PictureSINH thời cát bụi trần ai NHẬT nhật lai khứ huyễn đài nhân gian SÁU Ba la mật thiền quang TÁM chánh đạo hiển “Trăng vàng thuyền không”.Khánh mầu ngân diệu

No PictureTu           Phật, học Phật … hóa sinh Viện        báu nung nấu đức lành ngàn năm Khánh     mầu ngân diệu pháp âm An           tâm, an tánh … thậm thâm đời đờiThiền

No PictureVạn thuở uy nghi một dáng ngồi Kiên cường dạ thản mặc giờ trôi Gương xưa Phật Tổ khơi nguồn định Hạnh cũ Tôn Sư dụng pháp bồTự sửa mình

No PictureĐịnh lắng hồ trăng tỏ bụi mù Rơi buồn dứt khỏi mọi phiền ưu Tâm bình vén sửa từ nông cạn Ý lặng bồi tô nghĩa héo rùTu ...

No PictureThế cuộc xoay vòng sớm đổi thay Chuyên tu chẳng sợ túi lưng đầy Buông lung loạn trí khôn thành dở Định tĩnh yên lòng dại hóa hayMỗi kiếp rèn tâm

No PictureTâm lành dệt ý gởi vào thơ Diễn đạt tình em ‎nghĩa khó mờ ... Cõi mộng dường hoa tàn lại nở Đời thường tựa sóng phủ còn sơ