CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

ThơTrần Quê Hương

No Picture

TRẦN thế xoay vần pháp diệt sinh

TRẦN cảnh đau thương bởi: ái, tình

TRẦN đời ngàn năm chưa tỉnh mộng

TRẦN gian thống thiết lắm sinh linh.Đợi xuân

No Picture

Ừ! Thì Xuân rồi Hạ Ừ! Thì Hoa rồi tàn

Tôi đã sống những ngày chao lãng

Luống cày lật vạn bước áo cơm

Cọng cỏ xướt nắng chiều hôm.Ngẫm

No Picture

Xét lại bàn tay ngón ngắn - dài

So về phúc thiện trổ riêng ai

Người thì phước tướng đầy uy vũ

Kẻ lại mang thân nghiệp sẵn gài.Trăng rằm chiếu diệu

No Picture

HÒA         nhân gian hiển ba-la…

THƯỢNG hoằng hạ hóa kết tòa phạm âm

THÍCH     Mâu Ni… nghĩa thậm thâm

TRÍ          đức vô lượng quán tầm độ sinh

QUẢNG   thông tam giới hữu tìnhMùa xuân hương vàng

No Picture

Sông Hương xứ Huế tình thơ

Ngự Bình núi mộng bến bờ yêu thương

Hăm lăm tuổi ngộ vô thường

Trần gian chợt tỉnh đêm trường bể dâu. Nụ cười

No Picture

Khi vui xin tặng nụ cười

Tấm lòng dâng tặng vẹn mười thủy chung

Dẫu lời khi có khi không

Nhưng người vẫn có mặn nồng nét tươi.Vô thường

No Picture

Chiếc xe sóng đã rã rời bất động

Đường trần gian ta cứ mãi đi tìm

Tám mươi năm ta tưởng rằng ta thật

Bỗng rùng mình đối diện với cái khôngĐỉnh Liêm tự

No Picture

Hải triều âm tấu nhạc hát vang lừng

Tâm con nghe rúng động đến lạ lùng

Bỗng vết nứt Thần Thức rời trú xứ

Chắp đôi tay phủ phục Đấng từ biDẫu biết rằng...

No Picture

Dẫu biết rằng đến rồi sẽ đi

Lưu luyến mấy cũng có ngày từ biệt

Dẫu biết rằng say sưa trong mộng huyễn

Rồi chập chùng chấp nhận chữ nhân duyên.Vỡ lòng

No Picture

Sóng vỗ đau bờ ai kia lầm lỡ

Vô tình cứ mặc nắng gió sương sa

Thương phận rong rêu dựa vào lòng đá

Thấm giọt vỡ lòng nghe hạt mưa qua.