CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

ThơBốn hạnh an dân

No Picture

Dòng đời một giấc chiêm bao

Đạo đức chân chính, ra vào thảnh thơi

Thương dân, thương khắp người người

Trước sau tận tụy, thời thời vô tưCông đức lưu hương

No Picture

Ta còn để lại gì không?

Kìa non đá lở, nọ sông cát bồi.

Xưa nay trong cõi luân hồi,

Sử xanh công đức muôn đời lưu hương.Bức tranh rừng lá

No Picture

Căn Cứ Bốn, Xuân Hoà Rừng Lá,

Bỗng nổi lên Tịnh xá Ngọc Long.

Cây xanh bát ngát cánh đồng,

Núi xanh hùng vĩ bao vòng chở che.Tứ Diệu Đế

No Picture

Chơn lý đầu tiên là Khổ đế,

Dẫy đầy nỗi khổ cõi trần gian.

Sanh, già, đau, chết thêm phiền não,

Nước mắt nhơn sanh bốn biển tràn.  Tự tình

No Picture

 Ôi! Ta ngồi đếm thời gian

Quạnh hiu một kiếp vội vàng qua mau

Người đi lớp trước lớp sau

Ta ngồi ở lại vẫy chào cố nhân.Trần Quê Hương

No Picture

TRẦN thế xoay vần pháp diệt sinh

TRẦN cảnh đau thương bởi: ái, tình

TRẦN đời ngàn năm chưa tỉnh mộng

TRẦN gian thống thiết lắm sinh linh.Đợi xuân

No Picture

Ừ! Thì Xuân rồi Hạ Ừ! Thì Hoa rồi tàn

Tôi đã sống những ngày chao lãng

Luống cày lật vạn bước áo cơm

Cọng cỏ xướt nắng chiều hôm.Ngẫm

No Picture

Xét lại bàn tay ngón ngắn - dài

So về phúc thiện trổ riêng ai

Người thì phước tướng đầy uy vũ

Kẻ lại mang thân nghiệp sẵn gài.Trăng rằm chiếu diệu

No Picture

HÒA         nhân gian hiển ba-la…

THƯỢNG hoằng hạ hóa kết tòa phạm âm

THÍCH     Mâu Ni… nghĩa thậm thâm

TRÍ          đức vô lượng quán tầm độ sinh

QUẢNG   thông tam giới hữu tìnhMùa xuân hương vàng

No Picture

Sông Hương xứ Huế tình thơ

Ngự Bình núi mộng bến bờ yêu thương

Hăm lăm tuổi ngộ vô thường

Trần gian chợt tỉnh đêm trường bể dâu.