CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmTình sư đệ

No Picture

Tình sư đệ, Thầy mến yêu tha thiết

Buộc lòng Thầy phải tạm viết vần thơ

Dìu dắt con sang qua đến bến bờ

Thoát khổ hải trầm luân đường sanh tửĐời đáng yêu hay đáng chán

No Picture

Tôi quá yêu thương với cuộc đời

Yêu vì lặn hụp giữa dòng khơi!

Hết sanh rồi tử, luân hồi mãi

Nên mới tìm phương để cứu đời.Khuyên bỏ trầu

No Picture

Ăn trầu nhả xác phải hao tiền

Mà tập làm chi khổ bởi ghiền

Khuyên quý đạo tâm mau dứt bỏ

Được rồi khỏe nhẹ, sướng như tiên.Một giấc mộng trường

No Picture

Một giấc kê vàng dậy phủi tay!

Sao người chưa tỉnh giấc mê say?

Lợi danh tựa thể chòm mây bạc!

Tài sắc dường như tuyết phủ ngoài!Khuyên bỏ rượu

No Picture

Khuyên các bạn, sớm mau nên bỏ rượu

Lỡ uống vào, say loạn tánh cuồng tâm

Thốt ra lời, lắm nhiều chuyện sai lầm

Mê nhiễm nó, ôi cuộc đời khốn lụy!Tu là cội phúc Tình là dây oan

No Picture

Tình, danh, lợi, ruộng, tiền, vàng, bạc

Bảy món làm lung lạc chơn tâm

Tu là cội phúc gì hơn

Ái tình oan nghiệt, nghĩa nhơn chẳng còn! Tưởng đến Đức Phật

No Picture

Ân Phật lớn lao chẳng nghĩ lường

Cũng vì bác ái với lòng thương

Xả thân tuổi trẻ tầm chơn lý

Cầu đạo chẳng màng bậc đế vương!Đời là biển khổ

No Picture

Trăm năm không đạo gây thêm tội

Một kiếp biết tu khỏi lạc đường

Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh ngộ

Nương thuyền Bát nhã đáo Tây phương.Chánh giác – Suối nguồn của Từ bi và Trí tuệ

No Picture

Chánh giác là suối nguồn của đại trí tuệ và của một tấm lòng thương yêu sâu thẳm, chăm sóc tha nhân. Hai phẩm tính này của chánh giác -- trí tuệ và từ bi -- lại là suối nguồn của hạnh phúc.Sinh tử và cảnh trung ấm

No Picture

Chết là gì? Khoa học phương Tây cho rằng đó là lúc điện tim đồ nằm ngang, là kết thúc của những tiến trình sống. Đối với một số người, chết biểu trưng cho lần yên nghỉ sau cùng và sự an bình tuyệt đối. Tuy nhiên, người Tây Tạng tin rằng đó là cách nhìn hạn cuộc, không chính xác.

Chuyên mục phụ