Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmThế gian là mộng ảo

No Picture

Cuộc nhân thế như tuồng mộng ảo! Chuỗi thời gian tợ bóng bạch câu! Đời người gẫm có bao lâu Sao người chưa tỉnh quay đầu lo tu?Tu là phải hành

No Picture

Hỡi người học đạo danh nhu! Hãy nên tường lãm chữ tu và hành… Đây phân hai chữ cho rành Chữ TU đi trước, chữ HÀNH theo sauTình sư đệ

No Picture

Tình sư đệ, Thầy mến yêu tha thiết Buộc lòng Thầy phải tạm viết vần thơ Dìu dắt con sang qua đến bến bờ Thoát khổ hải trầm luân đường sanh tửĐời đáng yêu hay đáng chán

No Picture

Tôi quá yêu thương với cuộc đời Yêu vì lặn hụp giữa dòng khơi! Hết sanh rồi tử, luân hồi mãi Nên mới tìm phương để cứu đời.Khuyên bỏ trầu

No Picture

Ăn trầu nhả xác phải hao tiền Mà tập làm chi khổ bởi ghiền Khuyên quý đạo tâm mau dứt bỏ Được rồi khỏe nhẹ, sướng như tiên.Một giấc mộng trường

No Picture

Một giấc kê vàng dậy phủi tay! Sao người chưa tỉnh giấc mê say? Lợi danh tựa thể chòm mây bạc! Tài sắc dường như tuyết phủ ngoài!Khuyên bỏ rượu

No Picture

Khuyên các bạn, sớm mau nên bỏ rượu Lỡ uống vào, say loạn tánh cuồng tâm Thốt ra lời, lắm nhiều chuyện sai lầm Mê nhiễm nó, ôi cuộc đời khốn lụy!Tu là cội phúc Tình là dây oan

No Picture

Tình, danh, lợi, ruộng, tiền, vàng, bạc Bảy món làm lung lạc chơn tâm Tu là cội phúc gì hơn Ái tình oan nghiệt, nghĩa nhơn chẳng còn! Tưởng đến Đức Phật

No Picture

Ân Phật lớn lao chẳng nghĩ lường Cũng vì bác ái với lòng thương Xả thân tuổi trẻ tầm chơn lý Cầu đạo chẳng màng bậc đế vương!Đời là biển khổ

No Picture

Trăm năm không đạo gây thêm tội Một kiếp biết tu khỏi lạc đường Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh ngộ Nương thuyền Bát nhã đáo Tây phương.

Chuyên mục phụ