CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmTu là cội phúc Tình là dây oan

No Picture

Tình, danh, lợi, ruộng, tiền, vàng, bạc

Bảy món làm lung lạc chơn tâm

Tu là cội phúc gì hơn

Ái tình oan nghiệt, nghĩa nhơn chẳng còn! Tưởng đến Đức Phật

No Picture

Ân Phật lớn lao chẳng nghĩ lường

Cũng vì bác ái với lòng thương

Xả thân tuổi trẻ tầm chơn lý

Cầu đạo chẳng màng bậc đế vương!Đời là biển khổ

No Picture

Trăm năm không đạo gây thêm tội

Một kiếp biết tu khỏi lạc đường

Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh ngộ

Nương thuyền Bát nhã đáo Tây phương.Chánh giác – Suối nguồn của Từ bi và Trí tuệ

No Picture

Chánh giác là suối nguồn của đại trí tuệ và của một tấm lòng thương yêu sâu thẳm, chăm sóc tha nhân. Hai phẩm tính này của chánh giác -- trí tuệ và từ bi -- lại là suối nguồn của hạnh phúc.Sinh tử và cảnh trung ấm

No Picture

Chết là gì? Khoa học phương Tây cho rằng đó là lúc điện tim đồ nằm ngang, là kết thúc của những tiến trình sống. Đối với một số người, chết biểu trưng cho lần yên nghỉ sau cùng và sự an bình tuyệt đối. Tuy nhiên, người Tây Tạng tin rằng đó là cách nhìn hạn cuộc, không chính xác.Dakini - Trí tuệ từ mặt nữ tính của chúng ta

No Picture

Những vị Dakini giữ nhiều vai trò quan trọng khác nhau trong Phật giáo Tây Tạng. Người ta thường nói rằng phía sau lưng mỗi một người nam vĩ đại là một người phụ nữ vĩ đại. Phật giáo Tây Tạng kể cho chúng ta nghe nhiều câu chuyện về những người nam được một vị phụ nữ đã chứng ngộ hướng dẫn trên con đường tu tập.Mạn-đà-la: Tâm thức ở tầng cao với pháp quán ảnh tượng

No Picture

Những mạn-đà-la được cơ cấu vào lộ trình tu học, là một bộ phận của công phu thiền tập. Thật sự thì sự chuyển hóa có thể được hàm dưỡng ngang qua mạn-đà-la.Mantra: Âm thanh của Chánh giác

No Picture

Những người Phật tử Tây Tạng tin tưởng rằng bản thể của vũ trụ biểu đạt qua âm thanh mật chú (mantra). Mật chú là sức mạnh làm cho tâm thức tập trung và trở nên nhu nhuyến.Du-già và Mật pháp: Công cụ để chứng đạt Chánh giác

No Picture

Phật giáo Tây Tạng kết hợp Phật giáo Đại thừa với hai pháp môn cổ truyền là du-già (yoga) và mật pháp (tantra). Du-già và mật pháp thường được tu tập riêng lẽ nhưng Phật giáo Tây Tạng hòa nhập, đan kết chúng lại với nhau thành những pháp môn diệu dụng.Ánh sáng Mật tông

No Picture

Ánh Sáng Mật Tông được biên soạn để giới thiệu một dạng Phật giáo và trình bày phương pháp để quý độc giả có thể vận dụng để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.

Chuyên mục phụ