CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ Tát & Thánh TăngThiền sư Liễu Quán

No PictureNếu thiền sư Chân Nguyên xem là nhân vật chủ chốt trong việc chấn hưng Phật giáo ở Đàng Ngoài thì Liễu Quán là nhân vật quan trọng tiêu biểu cho sự nghiệp phục hưng, xiển dương và trực tiếp lãnh đạo Phật giáo ở Đàng Trong.Mẹ hiền Quán Âm

No Picture Mẹ vào trần thế dấn thân Mang lại chân phúc đạo tâm trao đời Đức từ mẹ thật cao vời Tập theo hạnh Phật đời đời yên vuiTầm thinh cứu khổ

No PictureThường đến mùa Vu Lan Báo Hiếu, ai cũng nghĩ về mẹ, và hạnh phúc thay, là người con Phật, trong ý thức cũng như trên thực tế, chúng ta có 2 bà mẹ: mẹ sanh ra thân tứ đại của ta và bà mẹ tâm linh gọi là Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát.  Tán tụng công hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm

No PictureQuan Âm nguyện lực vô biên, Đại hùng bi mẫn khắp miền nhờ nương. Thuyền từ về bến thanh lương, Chúng sinh hoà niệm Tây phương cận kề.Khánh đản Quan Âm

No PictureChúng con nguyện một lòng son Cúng dường Tam bảo, đáp đền Tứ ân Nam mô Bồ-tát Quan Âm Ơn Người dâng cả mùa xuân vĩnh hằng!Ánh lửa sen vàng

No PictureTHÀNH ta bà lắm bể dâu THÀNH đau thương giọt lệ sầu trào dâng THÀNH Sài Gòn thuở gian truân THÀNH tâm phụng hiến huyễn thân phong trần.  Mừng lễ tục diệm truyền đăng

No PictureMừng ngày Tục Diệm Truyền Đăng Lễ mừng đèn pháp vĩnh hằng muôn năm Là ngày Khánh Đản Quán Âm Nhơn sanh tưởng nhớ đồng tâm nguyện cầu.Mẹ hiền Quán Thế Âm

No Picture Mẹ đứng an nhiên giữa đất trời Nắng mưa sương gió mẹ đều vui Thương con kham nhẫn gian nan chịu Gánh vác cho con những ngậm ngùi!  Hạt ngọc lưu ly

No PictureGiữa hư không bóng đêm huyền ảo Mẹ hiện về Hạt ngọc lưu ly Mẹ hiện về ánh sáng từ bi Mang tình thương lung linh bàng bạc!Tưởng niệm ngày Khánh đản Quán Âm

No PictureĐại Bi hạnh nguyện sáng soi đời Tỏa rạng tâm hồn khắp mọi nơi Hoa đức tươi nhuần nguồn pháp diệu Quả duyên đẹp thắm gốc minh ngời.

Chuyên mục phụ