CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ Tát & Thánh TăngMừng ngày khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm

No PictureHôm nay kỷ niệm thiêng liêng Đã thành đại lễ lưu truyền ngàn năm Các hàng Phật tử thành tâm Mừng ngày Khánh Đản Quán Âm Mẹ hiền.Tán tụng công hạnh Bồ-tát Quán Âm

No PictureQuán Âm Bồ-tát thần oai, Nhĩ căn viên chứng sáng soi biển trần. Nghe tiếng khổ, Mẹ hiện thân, Chúng sinh gọi Mẹ ban ân diệu kỳ.  

Chuyên mục phụ