CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ-tátMẹ hiền trí tuệ từ bi

No Picture

QUÁN xem năm uẩn cuộc đời

ÂM vang tứ đại khổ nơi ta bà

LINH ứng hóa hiện chơn thân

CẢM thương độ thoát chúng sanh mê lầmCa ngợi Phổ môn

No PicturePhổ môn một phẩm khen Ngài Quán Âm Bồ tát chẳng nài công lao Thị hiện pháp Phật tối cao Nghe lời khấn nguyện tìm vào độ nguyBồ-tát Quán Thế Âm mười hai nguyện lớn độ sanh

No Picture1. Nam mô Tự Tại Viên Thông Hạnh Phật hoằng hóa khắp trong vạn loài 2. Nam mô vô ngại khứ lai Thường trú biển lớn tụng bài kinh thơmĐức Diệu Thiện

No PictureĐức Diệu Thiện vầng dương soi sáng Quyết một lòng phá mảng vô minh Rời hoàng cung vì nghĩa quên mình Tầm đường đạo đăng trình cứu khổ.Mẹ hiền Quán Âm

No Picture Mẹ vào trần thế dấn thân Mang lại chân phúc đạo tâm trao đời Đức từ mẹ thật cao vời Tập theo hạnh Phật đời đời yên vuiTầm thinh cứu khổ

No PictureThường đến mùa Vu Lan Báo Hiếu, ai cũng nghĩ về mẹ, và hạnh phúc thay, là người con Phật, trong ý thức cũng như trên thực tế, chúng ta có 2 bà mẹ: mẹ sanh ra thân tứ đại của ta và bà mẹ tâm linh gọi là Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát.  Tán tụng công hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm

No PictureQuan Âm nguyện lực vô biên, Đại hùng bi mẫn khắp miền nhờ nương. Thuyền từ về bến thanh lương, Chúng sinh hoà niệm Tây phương cận kề.Khánh đản Quan Âm

No PictureChúng con nguyện một lòng son Cúng dường Tam bảo, đáp đền Tứ ân Nam mô Bồ-tát Quan Âm Ơn Người dâng cả mùa xuân vĩnh hằng!Mừng lễ tục diệm truyền đăng

No PictureMừng ngày Tục Diệm Truyền Đăng Lễ mừng đèn pháp vĩnh hằng muôn năm Là ngày Khánh Đản Quán Âm Nhơn sanh tưởng nhớ đồng tâm nguyện cầu.Mẹ hiền Quán Thế Âm

No Picture Mẹ đứng an nhiên giữa đất trời Nắng mưa sương gió mẹ đều vui Thương con kham nhẫn gian nan chịu Gánh vác cho con những ngậm ngùi!