Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đức Phật



Kính mừng Phật đản PL.2561

No PictureNam-mô Phật Tổ Thích Ca Lộc Uyển pháp luân đỉnh tòa Lực sóng Kiều Trần Như thị hiện Sức thần hội chúng hưởng tài ba



Ai người thượng nhân ?

No PictureMỘT NGƯỜI, này các tỷ khưu ! Ta bà xuất hiện vô ưu mọi loài An lạc thương tưởng trong ngoài Trời người lợi ích phúc này ở đâu? 



Kính mừng Phật đản PL.2561

No PictureTừ vô lượng kiếp huân tu Cung trời Đâu Suất vô ưu tịnh nhàn Thương chúng sinh hiện trần gian Tìm phương dẫn độ thoát đàng khổ mê



Nguyện lực Dược Sư Quang Như Lai

No PictureDược Sư bổn nguyện độ quần sanh Cứu giúp kẻ đau chóng mạnh lành Thể hiện từ bi thường độ thế Ra tay cứu vớt rất mau nhanh



Vịnh thái tử: Sĩ-đạt -đa

No PictureXem qua tứ khổ, biệt loan phòng, Dưới cội Bồ Đề chứng lục thông. Lộc dã vi vu luồng pháp vũ, Sa-la thổn thức ngọn trào lòng.



Đức Phật - một bậc Thầy lớn của nhân loại

No PictureNgày trăng tròn tháng Vesak (ngày rằm tháng Tư), ngày Phật đản. Thông thường, nhiều người thường xem ngày này là ngày kỷ niệm sinh nhật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, theo truyền thống, đây là ngày tưởng niệm ba sự kiện - đản sanh, giác ngộ và nhập Niết-bàn - của Đức Phật, gọi là ngày Tam hợp.



Nghĩ về Phật

No PictureNghĩ về Phật lòng càng thêm tôn kính Công hạnh Ngài thật vô lượng vô biên Giúp chúng sanh thoát khỏi những não phiền Chỉ tường tận cho chúng sanh thoát khổ.



Bảy đóa sen thiêng

No PictureBiết tu tinh tấn tài bồi Vượt qua khỏi chốn luân hồi lầm mê Điều nhiếp thân khẩu ý về Tự mình trưởng dưỡng Bồ-đề thân tâm



Lâm-tì-ni muôn thuở

No PictureCon đến đây giữa trưa nồng nắng đổ, Lâm-tỳ-ni, nơi Phật đã đản sinh, Cũng mùa này, năm xưa, mây nước thanh bình, Hoa rực rỡ muôn màu khoe sắc thắm.



Mừng Phật đản sanh

No PictureTrăng vàng rực rỡ lung linh Chiếu soi vạn vật gởi tình nước non Thời gian nước chảy đá mòn Gương xưa bất diệt vẫn còn muôn năm.

Chuyên mục phụ