CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đức PhậtNiệm

No Picture

Phật chào đời trong vườn thượng uyển

Bảy bước đi, nở bảy hoa sen

Phật là vua, vua là đức Phật

Giữa hoàng cung thao thức niềm riêngMừng ngày Phật đản

No Picture

Trần thế hân hoan

Đón chào Phật đản

Nắng tươi xán lạn

Chim trổi nhạc mừng.  Sắc hương vi diệu

No Picture

Hướng về “Diệu Pháp Liên Hoa”

Vì nhân duyên lớn Phật-đà ứng thân

Vô Ưu chờ đón siêu nhân

Bảy sen nâng gót tuyệt trần sắc hươngBồ đề

No Picture

Gốc Chánh giác xây tàng đâm nhánh,

Thân Bồ-đề tùy cảnh hóa duyên.

Giới lành, hạnh quý ban truyền,

Chuyển nền khổ hải ra nền Lạc Bang.Mừng ngày đức Phật xuất gia và thành đạo

No Picture

Ngộ ra chân lý quý trân

Một người giác ngộ muôn dân hưởng nhờ

Chỉ đường chơn đến bến bờ

Chúng sanh thành kính tôn thờ Thế Tôn.  Thái tử Tu Đại Noa

No PictureThái tử Tu Đại Noa vốn bản tính nhân từ, ưa thích bố thí, thường nguyện cho tất cả nhân dân trong thiên hạ đến cả các loài chim bay thú chạy đều được an lạc hạnh phúc.Chánh Ðẳng Chánh Giác

No PictureTrong đêm đó, Bồ Tát tiếp tục thiền định, dần dần tẩy sạch tâm tư khỏi các cấu uế sau cùng tinh tế của vô minh và chấp ngã. Bình minh hôm ấy Bồ Tát đạt được Phật quả Vô Thượng Chánh Ðẳng Giác, tức là đã đoạn trừ hoàn toàn tất cả các cấu nhiễm trong tâm tư và đã thành tựu viên mãn mọi đức tánh thù thắng tối cao.Lược bàn câu: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”

No PictureThế nên Phật phá ngã tức là phá cái vọng chấp của ý căn (Mạt-na thức) chớ chẳng phải phá cái Chân Ngã tức thể tánh Chân Như. Nếu diệt luôn cái bản thể ấy thì lấy gì gọi là Bồ đề, Niết-bàn, A-đà-na thức, Bạch tịnh thức v.v…Đức Phật - Vị vua không ngai vàng

No PictureCó một vị vua không có một chút uy quyền, quyền lực trong tay, nhưng lại đủ khả năng nhiếp hóa mọi người mọi loài, dù là Ma Vương hay Phạm Thiên.... đồng thời khiến cho ba cõi sáu đường trong tam thiên đại thiên thế giới đều kính phục, tôn xưng là thầy, vị vua ấy chính là đức Thế Tôn....Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikaya

No PictureBậc Đạo Sư của chúng ta trước khi thành đạo, Ngài đã có nhiều kinh nghiệm về thiền như vậy và đã tự mình khám phá ra con đường giới định tuệ đưa đến giác ngộ giải thoát, cho đến khi thành đạo và ngay cả trước khi Niết-bàn, Ngài cũng hành thiền định.

Chuyên mục phụ