CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đức PhậtNhớ ơn Phật

No PictureBao la đại đức Cha hiền Sắt son chí nguyện trung kiên chẳng mờ Hậu nhân một dạ kính thờ Hành tu tinh tấn đến bờ an nhiên.Mừng Khánh đản

No PictureKính trông bảy đoá sen vàng, Mừng như thấy được Ưu Đàm năm xưa. Phật tuệ toả sáng thượng thừa, Đản sanh hương toả bốn mùa muôn phương.Kính nhớ Đức Phật - Thương về Nepal

No PictureNepal rung chuyển vô thường nát tan Kathmandu suối lệ tràn! Thị thành sụp đổ, lầm than dân tình Đền đài xưa cổ điêu linh Nay chìm hoang lạnh vô thinh não nùngÝ nghĩa Phật đản PL.2559

No PictureCách đây 2.639 năm, tức năm 624 trước Tây lịch, một sự kiện vĩ đại, hy hữu đã xảy ra tại Ấn Độ cổ đại: Mặt đất rung chuyển theo sáu cách, hoa trời tuôn rơi, nhạc trời lừng vang trong ánh vàng rực rỡ, chúng sinh trong ba cõi được tắm mình trong hào quang bi trí của đấng Pháp vương tối thượng - Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sinh dưới cây Vô Ưu, vườn Lâm-tì-ni...Đức Phật cảm hóa Angulimāla: nhiều bài học quý

No PictureTrong cuộc đời hành đạo của đức Phật, một trong những câu chuyện sinh động nhất chúng ta ai cũng biết và một khi đã biết thì không thể nào quên, đó là chuyện đức Phật cảm hóa tướng cướp Angulimāla được ghi lại trong Trung bộ kinh (số 86) và Trưởng lão Tăng kệ (Thera.80).Sự thành đạo của đức Phật và giá trị thực tiễn

No PictureThế nhưng sự thành đạt của một người xuất gia hoàn toàn trái ngược với đời sống thế tục. Tấm gương cao cả của Đức Phật Thích-ca, vị giáo chủ khai sáng đạo Phật, đã để lại cho nhân loại một kho tàng quý giá về giá trị thực tiễn sau khi thành tựu đạo quả.Ý nghĩa sự thành đạo

No PictureNgài đã vượt qua vòng sanh tử, không trôi lăn trong lục đạo, vượt ra dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vậy thành đạo chính là chuyển đổi một con người từ phàm thành thánh, từ sở chấp trở lại buông xả, từ phiền não đến Niết-bàn, tâm an lạc tự tại trong cõi đời đầy chông gai, vực thẳm.Ưu Đàm nở hoa

No PictureNgày xưa Bồ-tát Hộ Minh Cung trời Đâu Suất đản sinh vào đời Ba mươi hai tướng tuyệt vời Tám mươi vẻ đẹp ngời ngời quang minh.Như Lai thị hiện

No PictureThế giới ba ngàn cõi sắc không Từ trong vô lượng kiếp trầm luân Vô thường sáu nẻo đường sanh tử Lặn hụp xuống lên chốn biển trần.Sen nở hào quang

No PictureChối bỏ đời cao sang, Đi tìm ánh đạo vàng.  Sáu năm ngồi tuyết lãnh,  Mây trắng rụng sông Hằng.

Chuyên mục phụ