CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp hành Khất sĩNgày không nắng

No PictureHình ảnh Tăng lữ với giới hạnh trang nghiêm và hạnh sống thanh bần trong đường lối Tổ Thầy sẽ mãi là kim chỉ nam dẫn lối cho đàn hậu học chúng con để không làm mai một ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM...Chúc mừng khóa tu Giới Định Tuệ

No Picture

Chúc mừng Giáo Hội Liên Hoa,

Mừng nay Ni Giới kết toà sen thiêng.

Khoá thời khắc biểu tinh chuyên,

Tu Giới Định Tuệ thất thiền mở khai.Tính nhân văn từ khóa tu

No PictureKhóa tu - một Phật sự lớn, một sự kiện khá trọng đại đối với hành giả khát ngưỡng giáo pháp đã hoàn mãn. Hôm nay với tâm thành kính, chúng con xin ghi lại đôi dòng về ý nghĩa nhân văn thông qua một khóa tu.Bảy ngày thiền thất

No Picture

Tâm mãi lưu tâm kỉnh đạo vàng,

Cơm thiền sữa pháp đã cưu mang.

Giới điều gắn chặt không thay đổi,

Thân mặc huỳnh y giữ sắc vàng.Vè Trường hạ Ngọc Phú

No Picture

Trong ba tháng hạ

Thúc liễm thân tâm

Đạo đức cao thâm

Đạo tâm kiên cốVài nét về Trường hạ Ni Giáo đoàn III

No PictureĐược sự chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và cho phép của BTS PG tỉnh Gia Lai cùng các cấp chính quyền địa phương, sáng ngày 12-04 Quý Tỵ tại đạo tràng TX. Ngọc Túc xã Cư An huyện Đăkpơ tỉnh Gia Lai đã long trọng làm lễ kiết giới an cư cho 74 hành giảHạ về nhớ mãi Ân sư

No Picture

Hạ về nhớ mãi Ân Sư,

Truyền trao Chánh pháp đức từ rải ban.

Pháp thân khoác tấm y vàng,

Du phương hoằng hóa Trung Nam độ đời.Hành giả Khất Sĩ an cư như thế nào?

No Picture TP. HCM có ba điểm an cư chính dành cho chư Tăng Ni cả nước thuộc Hệ phái, đó là: TX. Trung Tâm, điểm an cư dành cho chư Tăng, TX. Ngọc Phương và TX. Ngọc Phú là hai điểm an cư dành cho chư Ni, để kiết giới an cư trong ba tháng, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ.Tóm tắt khóa tu của Ni giới khất sĩ lần 9

No PictureKhóa tu thiền đã diễn ra một cách êm thắm, thuận duyên, tốt đẹp. Tất cả thiền sinh đều cảm nhận sự thăng tiến tâm linh, Giới -  Định - Tuệ tăng trưởng, pháp học nắm rõ hơn để hỗ trợ cho pháp hành được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.Cảm niệm sau bảy ngày tu thiền Giới - Định - Tuệ

No PictureTrong 7 ngày tu tập thiền định, quý Ngài đã trao cho chúng con những lời vàng ngọc vô vùng quý báu, nhờ sự nhắc nhở của quý Ngài qua các bài giảng là món ăn tinh thần cao quý, hơn nữa còn trao cho chúng con một nền đạo đức vững chắc, một sự nghiệp trí tuệ quang minh trên thân thể chất đầy vô minh giả hợp vô thường này.

Chuyên mục phụ