CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp hành Khất sĩNhớ ơn mùa Hạ

No Picture

Và theo đúng lệ thường,

An cư trong ba tháng.

Niềm vui tăng vô hạn,

Con diễm phúc vô biên,An cư Kiết hạ

No Picture

An nhiên giải thoát mê tình,

Cư gia bá tánh chúng sinh được nhờ.

Kiết-già thiền định qua bờ,

Hạ trường tu học phút giờ cần chuyên.Như sen mùa Hạ

No PictureĐức Phật đã dạy chúng ta phải dứt các điều ác, làm các việc lành và giữ tâm ý trong sạch, đồng thời tu tập Giới, Định, Tuệ để giải thoát mọi phiền não khổ đau. Sống trong trần mà không nhiễm trần như hoa sen tinh khiếtCảm tưởng về 3 tháng Hạ

No Picture

Ngày ngày tinh tấn công phu,

Vẹt màn sương khói mây mù bao che.

Giới luật càng phải khắt khe,

Trang nghiêm đạo hạnh e dè khiêm cung.Hạ năm 2014

No Picture

TRƯỜNG lưu khóa học nơi đây,

HẠ           sang thôi thúc chư Ni tựu về,

TỊNH        tu tam nghiệp trọn bề,

XÁ           chi những chuyện bên ngoài bên trong.Cảm tác

No Picture

Hôm nay cảm tác viết thành thi,

Ngợi ca hạnh nguyện hội chúng Ni,

Cửu tuần tu học vui kinh kệ,

Khất Sĩ hiệp hòa lập đại bi.Chung vui mùa Hạ

No Picture

Vào mùa Kiết Hạ vui thay,

Chư Ni các tỉnh về đây tu hành.

Sơn khê đến các thị thành,

Nơi nào cũng có vài hành giả tu.Khuyến tấn tu hành

No Picture

Tinh cần ở chốn đạo tràng,

Theo hàng Khất sĩ y vàng hoá duyên.

Nương theo Bát-nhã từ thuyền,

Xây đài Cực Lạc ở miền nhân gian.Thân

No Picture

Trăm năm một giấc mơ dài,

Thân hãy tự tại vô ưu thanh lòng.

Cuộc đời như một dòng sông,

Sớm, tối, dơ, sạch là điều tất nhiên.TP.HCM: Trên 500 Tăng Ni, Phật tử dự khóa tu ở Học viện

No PictureSáng nay, 28-9, khoảng 300 Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM các khoá IX, X và hơn 250 Phật tử đã vân tập về Học viện cơ sở mới tại Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) để tham dự khoá tu và cúng dường, đóng góp vào quỹ xây dựng công trình Học viện cơ sở mới này.

Chuyên mục phụ