CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp hành Khất sĩĐây mùa hạnh phúc

No Picture

An cư kiết hạ hằng năm,

Đây mùa hạnh phúc của hàng xuất gia.

Tăng Ni tứ chúng hiệp hoà,

Trưởng thành đạo nghiệp trong ba tháng này.Đôi nét về người trụ trì

No Picture Trụ trì là những người nhận lãnh sứ mạng tiếp Tăng độ chúng, truyền trao giáo điển của đức Phật cho chúng hữu tình, làm sáng tỏ lời dạy của Ngài, giúp cho đàn hậu tấn, giúp cho hội chúng Phật tử nhận thức được đạo lý giác ngộ, giải thoát; hầu chuyển hóa tâm thức, tạo dựng một đời sống an lạc và hạnh phúc ngay tại thế gian.Tổng kết Khóa Trao đổi Kinh nghiệm Trụ trì năm 2012

No PictureKhoá “Trao đổi kinh nghiệm trụ trì” do HPKS tổ chức từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 Nhuần năm Nhâm Thìn, nhằm tạo điều kiện cho chư Tôn đức trụ trì, trụ xứ các miền tịnh xá có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và thảo luận những vấn đề liên hệ đến trách vụ của một vị trụ trì.Phẩm chất của vị trụ trì

No PictureTrụ trì một ngôi tự viện, tịnh xá, tịnh thất là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng của người con Phật. Chính nhờ những vị trụ trì đúng mực mà các ngôi tự viện, tịnh xá được duy trì, là nơi tiếp dẫn hậu lai, duy trì mạng mạch của Phật pháp, làm chỗ cho bá tánh cư gia nương tựa tu học.Khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2011

No PictureVị thầy trụ trì phải bảo bọc, dạy dỗ học trò, đào tạo thế hệ kế thừa, chăm sóc đời sống tinh thần của Phật tử; không quá thiên trọng về việc duy trì và phát triển cơ sở vật chất nhưng cũng không nên không bảo tồn,… Nói tóm lại, sứ mạng thiêng liêng của một vị trụ trì là “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”.  Tóm lược khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2010

No PictureNhằm giúp cho các vị trụ trì ôn lại công hạnh của Tổ sư, khêu lại ngọn đèn lý tưởng, dương cao trách nhiệm kế vãng khai lai, chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái đã tổ chức khóa “Bồi dưỡng trụ trì” một tuần vào đầu hạ cho những vị trụ trì vì Phật sự không thể về an cư 3 tháng tại đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm.Tư cách và trách nhiệm của vị trụ trì trong việc thâu nhận và giáo hóa đệ tử xuất gia

No PictureVới ý nghĩa đã trình bày ở trên, vị trụ trì là những người nhận lãnh vai trò quan trọng trong sứ mạng tiếp Tăng độ chúng, hoằng dương Chánh pháp, khiến cho mọi người được thấm nhuần trong giáo pháp của Đức Phật và chuyển hoá tâm linh trên con đường tu học giải thoát...Hành trang

No Picture

Sáu ngày bồi dưỡng trụ trì

Cho thêm kinh nghiệm còn ghi tấm lòng

Dấn thân vào cõi phiêu bồng

Hành trang cần đủ mới mong an bình.Vài đề nghị về Hệ phái và trụ trì

No Picture Đã lãnh trách nhiệm trụ trì, thì càng phải chú ý từng hành vi, cử chỉ lời nói của mình. Hãy thu thúc, chuyên chú, nhất tâm hơn trong việc tu học. Phải phát tâm rộng lớn trong việc tiếp chúng độ sanh vì đây cũng là một hạnh tu.Trụ trì và vai trò quản lý tịnh xá

No PictureTrong xã hội hiện đại ngày nay, với khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, điều kiện xã hội luôn thay đổi,… thì người làm trụ trì lại cần phải có trí tuệ, có kinh nghiệm giải quyết công việc, cũng như biết nương vào oai lực của Tam Bảo mà hóa giải những nỗi khổ niềm đau của nhân sinh.

Chuyên mục phụ