CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmTuồng hát

No Picture

Cộp cộp, reng reng… kế mở màn Kép đào vẽ mặt giả vua quan Nào hia nào mão nào râu giả… Cũng nịnh cũng trung cũng giặc loànTịch mặc

No Picture

Luận mãi không rồi chuyện thế nhân Chi bằng mặc mặc dưỡng tinh thần Tranh đua phải quấy là gươm búa Biện bác hơn thua gốc hại thânHuyễn thân bất tịnh

No Picture

Bốn vật lớn gọi là tứ đại Nhờ nhơn duyên hiệp lại thành hình Thân người trơn láng đẹp xinh Nhưng trong “cửu khiếu” chẳng tinh chút nàoPhận bạc

No Picture

Hoa nở rồi ra phải rụng tàn Làm thân con gái nghĩ lầm than Xuân sang đem đến đời tươi thắm Hè lại cướp đi giấc mộng vàng!Nên tu

No Picture

Giàu sang cho lắm, ruộng đầy đồng Nhắm mắt đi rồi cũng sạch không! Đau đớn, vợ con nào thế đặng Tắt hơi, của cải chuộc đâu xongĐường lối Khất sĩ

No Picture

 Người Khất sĩ nghĩa là người Xin Học  Xin nuôi thân bằng vật chất hữu hình  Học nuôi tâm bằng các pháp vô hình  Lẽ Xin Học sẽ viên minh toàn thiệnPhỏng đáp hoài nghi

No Picture

Kìa gương báu nhà Du Tăng khất thực Không tật nguyền mà ôm bát đi xin Xin, không tham, để xây cuộc hòa bình Xin, không ác, để lập đời thiện mỹChí tang bồng

No Picture

Thân trai hồ thỉ chí hiên ngang Bốn biển năm châu một chữ nhàn Bình bát vai mang xa bến tục Y vàng phất phới hướng Tây phangVấn đáp về chữ hiếu

No Picture

Này quý vị, lắng nghe cho tường tận Đây đáp lời đạo tâm hỏi như trên Chính người tu, là mong để đáp đền Ơn muôn một, mới vẹn nền hiếu tửGiải khổ tình

No Picture

Tình là biển lửa rừng hoang Tu nguồn cội phúc Lạc bang sớm về Rừng đời biển khổ trầm mê Linh Sơn bửu điện quê chung của mình.

Chuyên mục phụ