CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmCười khóc nào mấy khác

No Picture

Cười sớm rồi đây lại khóc chiều

Khóc nhiều, cười chẳng có bao nhiêu?

Cười khan bởi thế hay đen bạc

Khóc hận vì đời quá trớ trêuTuồng hát

No Picture

Cộp cộp, reng reng… kế mở màn

Kép đào vẽ mặt giả vua quan

Nào hia nào mão nào râu giả…

Cũng nịnh cũng trung cũng giặc loànTịch mặc

No Picture

Luận mãi không rồi chuyện thế nhân

Chi bằng mặc mặc dưỡng tinh thần

Tranh đua phải quấy là gươm búa

Biện bác hơn thua gốc hại thânHuyễn thân bất tịnh

No Picture

Bốn vật lớn gọi là tứ đại

Nhờ nhơn duyên hiệp lại thành hình

Thân người trơn láng đẹp xinh

Nhưng trong “cửu khiếu” chẳng tinh chút nàoPhận bạc

No Picture

Hoa nở rồi ra phải rụng tàn

Làm thân con gái nghĩ lầm than

Xuân sang đem đến đời tươi thắm

Hè lại cướp đi giấc mộng vàng!Nên tu

No Picture

Giàu sang cho lắm, ruộng đầy đồng

Nhắm mắt đi rồi cũng sạch không!

Đau đớn, vợ con nào thế đặng

Tắt hơi, của cải chuộc đâu xongĐường lối Khất sĩ

No Picture

 Người Khất sĩ nghĩa là người Xin Học

 Xin nuôi thân bằng vật chất hữu hình  

Học nuôi tâm bằng các pháp vô hình  

Lẽ Xin Học sẽ viên minh toàn thiệnPhỏng đáp hoài nghi

No Picture

Kìa gương báu nhà Du Tăng khất thực

Không tật nguyền mà ôm bát đi xin

Xin, không tham, để xây cuộc hòa bình

Xin, không ác, để lập đời thiện mỹChí tang bồng

No Picture

Thân trai hồ thỉ chí hiên ngang

Bốn biển năm châu một chữ nhàn

Bình bát vai mang xa bến tục

Y vàng phất phới hướng Tây phangVấn đáp về chữ hiếu

No Picture

Này quý vị, lắng nghe cho tường tận

Đây đáp lời đạo tâm hỏi như trên

Chính người tu, là mong để đáp đền

Ơn muôn một, mới vẹn nền hiếu tử

Chuyên mục phụ