Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmChí tang bồng

No PictureThân trai hồ thỉ chí hiên ngang Bốn biển năm châu một chữ nhàn Bình bát vai mang xa bến tục Y vàng phất phới hướng Tây phangVấn đáp về chữ hiếu

No PictureNày quý vị, lắng nghe cho tường tận Đây đáp lời đạo tâm hỏi như trên Chính người tu, là mong để đáp đền Ơn muôn một, mới vẹn nền hiếu tửGiải khổ tình

No PictureTình là biển lửa rừng hoang Tu nguồn cội phúc Lạc bang sớm về Rừng đời biển khổ trầm mê Linh Sơn bửu điện quê chung của mình.Buồn vui tưới

No PictureBuồn lòng đạo đức ít ai hành Buồn thảm tình đời cứ đấu tranh Buồn bã phù vân lo cấu xé Buồn đời say đắm mất căn lànhTiếng lòng trong đêm khuya

No PictureĐìu hiu gió, sương khuya rơi lác đác Ánh trăng mờ, xóa nhạt khắp không gian Tiếng suối đờn rỉ rả…cuối thôn làng Giọng réo rắt, than van đàn dế lạnhKhen trang nam tử

No PictureKhen trang nam tử đã quên mình Xá phủi tình đời chữ nhục vinh Quyết chí tầm tu đường giải thoát Xả thân cầu đạo tuổi còn xinhPhận gái

No PicturePhận gái dễ nào dưỡng mẹ cha Thủy chung lần lượt cũng lìa nhà Hai đường dâu, vãi không đi khỏi Một bước đạo, đời phải bước quaThúc phược

No PictureKhám ngục mênh mông giữa cõi hồng Nhốt người hành phạt ở bên trong Sắc tài nhủng nhẳng như xiềng trói Danh lợi đu đưa thể cột còngHai nẻo đạo đời

No PictureXuất gia, xuất giá cũng đồng ly Phận gái giữ cho khỏi lỗi nghì Nghĩa mẹ sanh thành nhiều khó nhọc Ơn cha dưỡng dục lắm sầu biRừng thiền

No PictureRừng cây cao cả cảnh thâm u Suối chảy vo ve gió vụt vù Hạp chốn thanh nhàn cho kẻ trí Thuận chiều thiền tọa với người tu

Chuyên mục phụ