CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmPhẩm Đao trượng - Danda Vagga

No Picture

Ai ai cũng sợ gươm phiền

Ai ai cũng sợ chết thiêng giữa chừng

Lòng ta lòng người tỏ phân

Chớ giết, bảo giết lụy phần cho ai!Phẩm Ác - Pàpa Vagga

No Picture

Việc lành, hãy gấp rút làm

Kềm chế ý ác tâm phàm tội vương

Việc lành biếng nhác vô thường

Ý ác nảy nở nhiễu nhương nghiệp đời.Phẩm Ngàn - Sahassa Vagga

No Picture

Tụng ngàn câu, nghĩa không linh

Sao bằng đọc một câu kinh diệu mầu

Tự lòng thẩm thấu thâm sâu

Nghe xong tâm trí thanh cao tịnh hiền.Phẩm A La Hán - Arahanta Vagga

No Picture

A la hán hết sân si

Tâm như cõi đất, lưu ly cửa thiền

Ao sâu bùn lắng sạch phiền

Nghiệp trần nhẹ phủi, hết duyên luân hồi.Phẩm Trí giả - Pandita Vagga

No Picture

Hành giả tinh tấn hành thiền

Giác chi bảy đóa sen thiêng thơm lành

Phiền não, nhiễm ái, vô sanh

Niết bàn diệu thể trú thành phạm âm.Phẩm Ngu - Bàla Vagga

No Picture

Ngu biết mình ngu, trí hơn

Ngu mà tưởng trí, ấy buồn ngàn thu

Sống đời tỏ ngộ trí ngu

Mới thật là trí, thoát mù tĩnh tâm.Phẩm Hoa - Puppha Vagga

No Picture

Từ vườn hoa chốn hữu tình

Kết tràng hoa đẹp phù sinh giữa trời

Từ thân giả hợp kiếp người

Khéo tu thiện nghiệp tích thời phúc duyên.Phẩm Tâm - Citta Vagga

No Picture

Tâm phàm phu xao động luôn

Rất khó kềm chế, lại thường đổi thay

Người trí chánh trực hiền ngay

Như mũi tên thẳng, thợ tài làm nên.Phẩm Không buông lung - Appamàda Vagga

No Picture

Không buông lung, hết tử sanh

Mãi buông lung... cửa chết dành người mê!

Người tinh tấn, không chết hề!

Kẻ biếng nhác như ma về cõi ma!Phẩm Song yếu - Yamaka Vagga

No Picture

Xưa nay định luật ngàn thu

Hận thù đối đáp hận thù khó phai

Từ bi dập tắt hận ngay

Ấy là diệu dược đại tài xưa sau.

Chuyên mục phụ