Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmMa Kiến Đề

No Picture Một thuở nọ Thế Tôn du hoá, Đến địa phương “Kiều Mã Sát Đàm”. Ở nhà một vị “Bàng môn”, Sáng đi khất thực dùng cơm vào rừng.Kệ trích lục

No PictureQuyển “Đức Phật và Phật Pháp” là một nguồn thơ vô tận đối với những người con Phật, chúng ta nên bắt nguồn từ đây để sáng tác hầu ca ngợi đạo thiêng.Kinh Tứ thập nhị chương

No PictureMiếng ngon vật tốt cảnh sang giàu, Thấy đó như tuồng mật dính dao. Trẻ dại miệng kề toan nếm thử, Nào ngờ lưỡi đứt khóc thương đau!Kinh Khóa Hư - Quyển Hạ

No PictureBóng ngả nương dâu tối, Vầng ô thoáng lặng rồi. Quang âm nào đứng mãi, Già bịnh cứ trêu người.Kinh Khóa Hư - Quyển Trung

No PictureBóng dương hé tang tảng, Đất tối rạng lần lần. Chạm lòng trần náo nức, Lóa mắt sắc tưng bừng.Tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam

No PictureTrẫm trộm bảo rằng: Phật tánh đại đồng, không chia ra có phương Nam phương Bắc, ở đâu vẫn chỉ là một Phật tánh mà người ta đều có thể lấy sự tu hành để tìm đến. Tánh người tuy có kẻ khôn người ngu, ai cũng nhờ vào sự giác ngộ mới hiểu biết.Kinh Khóa Hư - Tựa

No PictureTác giả thực cho rằng người ta từ bao nhiêu kiếp đến nay đã quên mất bản tâm, chẳng biết chánh đạo, sa đọa vào ba đường đau khổ bởi vì sáu căn sai lầm. Nếu không sám hối lỗi kiếp trước thì khó mà trông mong vào quả kiếp sau. Đấy là lý do làm ra sách Khóa Hư Lục này vậy.Quy sơn cảnh sách

No PictureNhơn do kiếp trước, Nghiệp buộc thân này. Nương các duyên thành tựu, Nhờ cha mẹ hình hài.Kinh Pháp Cú

No PictureTrong các Pháp do tâm làm chủ, Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, Như xe lăn bánh, khổ liền theo sau.Hạc gà đàm luận

No PictureMột bữa nọ, trời vừa rựng sáng Ánh nhật hồng chói rạng phương Đông Anh gà vừa nhảy xuống lồng Vươn mình đập cánh dáng trông oai hùng

Chuyên mục phụ