Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmPhẩm Trí giả - Pandita Vagga

No PictureHành giả tinh tấn hành thiền Giác chi bảy đóa sen thiêng thơm lành Phiền não, nhiễm ái, vô sanh Niết bàn diệu thể trú thành phạm âm.Phẩm Ngu - Bàla Vagga

No PictureNgu biết mình ngu, trí hơn Ngu mà tưởng trí, ấy buồn ngàn thu Sống đời tỏ ngộ trí ngu Mới thật là trí, thoát mù tĩnh tâm.Phẩm Hoa - Puppha Vagga

No PictureTừ vườn hoa chốn hữu tình Kết tràng hoa đẹp phù sinh giữa trời Từ thân giả hợp kiếp người Khéo tu thiện nghiệp tích thời phúc duyên.Phẩm Tâm - Citta Vagga

No PictureTâm phàm phu xao động luôn Rất khó kềm chế, lại thường đổi thay Người trí chánh trực hiền ngay Như mũi tên thẳng, thợ tài làm nên.Lời vàng vi diệu (lời giới thiệu)

No PictureTập sách nhỏ này có tựa đề là Lời vàng vi diệu. Chuyển sang thơ lục bát, tôi dựa vào bản dịch của cố đại lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, đạo hiệu Trí Đức, được xuất bản lần đầu vào năm 1959, theo bản Hán dịch từ Pali ngữ của Hòa thượng Liễu Tham.Phẩm Không buông lung - Appamàda Vagga

No PictureKhông buông lung, hết tử sanh Mãi buông lung... cửa chết dành người mê! Người tinh tấn, không chết hề! Kẻ biếng nhác như ma về cõi ma!Phẩm Song yếu - Yamaka Vagga

No PictureXưa nay định luật ngàn thu Hận thù đối đáp hận thù khó phai Từ bi dập tắt hận ngay Ấy là diệu dược đại tài xưa sau.Bát nhã tâm kinh

No PictureKhi hành Bát Nhã Ba La, Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng. Thấy ra năm uẩn đều không, Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua.Tứ kệ tĩnh tâm

No PictureThiết tưởng tập kệ pháp khuyến tu khuyến thiện này sẽ ít nhiều là món ăn tinh thần Pháp bảo đầy đạo vị an tịnh đối với Tăng Ni tín đồ Phật tử trên đường tu tập và hành đạo.Ác ma thử thách

No PictureKinh Tương Ưng Ác Ma thử thách, Ác Ma nhiều quyền lực cũng nhiều. Phật và các vị Tỳ kheo, Đoạn trừ phiền não không theo dục tình.

Chuyên mục phụ