CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmKhuyên nữ báo hiếu

No Picture

Nữ lưu tủi hận lúc hoa tàn

Tứ đức tam tùng phải liệu toan

Lo lắng việc nhà cơn đói rách

Trông nom thời thế buổi cơ hànThử thách lòng vàng

No Picture

Tu học gặp nhiều sự đắn đo

Bền tâm nhẫn nại bớ con trò

Lên non cố chí leo trèo dốc

Xuống biển tìm châu phải gắng dòSai nguyên lý

No Picture

 Muối mặn hòa đường, mặn mất đi  

Tăng Ni lẫn tục, lụy Tăng Ni  

Vàng ròng lộn bạc, vàng ròng lợt  

Đạo Phật pha đời, đạo Phật suyTiếng kèn pháp

No Picture

Kèn pháp vang rền giọng tí te

Người ơi! Lẳng lặng lắng mà nghe

Kìa kìa rầm rộ… ai cưới ré

Nọ nọ buồn teo kẻ khóc rèTuổi già

No Picture

Đời người ngẫm lại có bao lâu

Mới tóc xuân xanh bỗng bạc đầu

Răng rụng da dùn lôi tới mãi

Lưng khòm gối mỏi trẻ càng thâuQuyết tinh tiến

No Picture

Quyết tát cạn những nguồn sông bể ái

Chảy trong dòng từ vô thủy đến nay

Quyết nhảy khỏi bức tường rào chướng ngại

Trời dù lay, lò tâm não khó layNghiệp khảo

No Picture

Đêm trầm lặng, tôi đang nằm thiu thỉu

Bỗng đồng hồ báo hiệu đến thời tu

Tôi lồm cồm ngồi dậy để công phu

Vào sơ định, tôi bắt đầu “tầm sát”Nghi vấn

No Picture

Trân trọng vài lời kính hỏi ông

Đạo đời hai nẻo kẻ không thông

Ở trần sao gọi rằng ngu muội?

Tại thế vì đâu chẳng được trong?Khen một huynh vừa mới xuất gia

No Picture

Khen huynh sớm lánh kiếp phù sinh

Chẳng để danh cương vướng vít mình

Mái tóc “Tăng-gô” đà vắng dạng

Hàm râu “cá chốt” đã tiêu hìnhChim ụt với cưỡng

No Picture

 Thái dương vừa gác đảnh đồi  

Vẹt màn sương phủ màu trời thanh trong  

Nắng vàng nhuộm khắp non sông  

Chim muông dường thể đẹp lòng ngợi ca

Chuyên mục phụ